Projekty budowlane niektórych obiektów budowlanych wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgadniania projektów budowlanych dokonują rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015r poz. 2117).

Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu. Ostemplowania dokonuje się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego:

- rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego

- mapie zagospodarowania działki lub terenu

 

Wykaz rzeczoznawców:

- z terenu woj. podkarpackiego (link)

- z terenu kraju (link)