Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać:

  • inżynierowie pożarnictwa
  • inżynierowie w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego
  • osoby posiadające wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej
  • technicy pożarnictwa
  • osoby posiadające wykształcenie średnie i ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823)

szkolenia specjalistów prowadzi Szkoła Główna Służby Pożarniczej
szkolenia inspektorów prowadzą szkoły Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodki szkolenia w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej

 

Ośrodki szkolenia PSP
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=874

Szkoły PSP
http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=959&kategoria_id=7

Źródło: www.straz.gov.pl