Zaświadczenia o udziale straży pożarnych w działaniach ratowniczych

Zaświadczenia oraz wszelkie informacje w sprawie udziału straży pożarnej w działaniach ratowniczych /pożarach i miejscowych zagrożeniach/ na terenie powiatu brzozowskiego uzyskać można w Wydziale Operacyjno-Rozpoznawczym KP PSP Brzozów na wniosek zainteresowanej osoby.

Brzozów, ul. Mickiewicza 1, pok. nr 5 tel./13/ 43 411 41

Do wydania zaświadczenia właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu niezbędne jest przedstawienie do wglądu dowodu osobistego oraz innego dokumentu poświadczającego prawo własności zarządzania lub użytkowania obiektu lub terenu.


Opinie dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów

Opinie nt. bezpieczeństwa pożarowego – wynikające z innych przepisów niż przeciwpożarowe – są wydawane na wniosek zainteresowanej osoby, po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w danym obiekcie.

Wzór zgłoszenia w załączeniu tutaj.