Warning: imagecreatefromstring(): Empty string or invalid image in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Empty string or invalid image in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Empty string or invalid image in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Empty string or invalid image in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543
Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/img/spacer.gif
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/img/spacer.gif
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/file.php?file=newsImages/paleta1_2_1.jpg
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/file.php?file=newsImages/paleta1_2_1.jpg
spacer.gif

paleta1_2_1.jpg

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
- ogłaszamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015. Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie.

Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogą również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

Wszelkie szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się w zakładce "konkursy / plastyczne". 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! ŻYCZYMY POWODZENIA!

http://straz.gov.pl/page/index.php?str=5749

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek