Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 20.09.2019r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. Szkolenie jest skierowane dla wszystkich strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone według programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP z listopada 2015 r.

 

Warunki przyjęcia kandydata na szkolenie:

  1. Wiek - nie przekroczone 65 lat życia.
  2. Minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tzn. szkolenia podstawowego).
  3. Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP (strażacy którzy ukończyli szkolenie podstawowe według programu szkolenia z 2015 r. mają równocześnie ukończone szkolenie z ratownictwa technicznego).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub właściwy organ gminy.

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

20.09.2019 r. piątek godz. 17 00–2015 - świetlica KP PSP Brzozów, rozpoczęcie szkolenia.

21.09. sobota godz. 900 – 1545

22.09. niedziela godz. 1200 – 1655

28.09. sobota godz. 900 - 1445

05.10. sobota godz. 900 – 1555

06.10.2019 r. niedziela godz. 1200– 1425 – Egzamin teoretyczny i zakończenie szkolenia.

 

W związku z ograniczoną metodyką szkolenia liczbą 20 miejsc oraz brakami w minimalnym wyszkoleniu druhów z poszczególnych jednostek OSP, ustalono limity w następującej liczbie:

Gmina Brzozów – 4 osoby,

Gmina Domaradz – 2 osoby,

Gmina Dydnia – 4 osoby (w tym 2 osoby z OSP Witryłów),

Gmina Haczów – 4 osoby,

Gmina Jasienica Rosielna – 2 osoby,

Gmina Nozdrzec – 4 osoby.

 

Termin dostarczenia kart zgłoszeń na szkolenie - do dnia 17 września br. (wtorek)do tut. komendy.


Lista osób zakwalifikowanych do szkolenia dowódców:

Nazwisko i imię

Czubski Łukasz

Gibała Michał

Janowski Michał

Łobodziński Kamil

Buczkowicz Tomasz

Ścibor Jan

Fiejdasz Bogusław

Fic Mariusz

Telesz Łukasz

Potoczny Damian

Zarych Krystian

Gargasz Marek

Kraczkowski Paweł

Bielański Mieczysław

Przypomnienie: Spotkanie organizacyjne jest w dniu 20 września o godz. 17-tej w świetlicy komendy- obecność obowiązkowa

K.F.18.09.2019