DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 8 lipca 2020 r.

 

 Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

43 196 5 244

2

Domaradz

13 110 3 126

3

Dydnia

18 79 3 100
4

Haczów

42 67 1 110

5

Jasienica Rosielna

6 60 4 70

6

Nozdrzec

24 112 0 136

Razem

146

624

 16

786

             

Opracował: K.F

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 

 Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

54 386 17 457

2

Domaradz

16 73 4

93

3

Dydnia

28 65 1

94

4

Haczów

43 129 5

177

5

Jasienica Rosielna

11

111

4

126

6

Nozdrzec

25

83

3

111

Razem

177

847

34

1058

             

Opracował: K.F.

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica Rosielna

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936