W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przeprowadzono w dniu 29 października 2018r. spotkanie i pogadankę w Szkole Podstawowej nr 1 w Przysietnicy. W trakcie prezentacji z ponad 100 osobową grupą dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców poruszone zostały zagadnienia dotyczące zagrożeń pożarowych powstających w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych szczególnie w sezonie grzewczym. Na spotkaniu przekazano ulotki tematyczne z tego zakresu. Zachęcano również do zamontowania w mieszkaniach autonomicznych czujek tlenku węgla, które ostrzegą domowników przed zagrożeniem.

 Czytaj więcej...

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Do groźnie wyglądającego wypadku drogowego doszło w Przysietnicy w dniu 24 września 2018r. o godzinie 16.43. Zadysponowani strażacy z JRG Brzozów w ilości dwóch zastępów zastali na miejscu samochód osobowy po zderzeniu z samochodem ciężarowym znajdującym się częściowo na jezdni i chodniku.

Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 21.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie "Szkolenia kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP". Szkolenie jest skierowane dla strażaków OSP z  terenu powiatu brzozowskiego.

Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin i komendantów gminnych OSP.