Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 21.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie "Szkolenia kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP". Szkolenie jest skierowane dla strażaków OSP z  terenu powiatu brzozowskiego.

Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin i komendantów gminnych OSP.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 14.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane do strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Czytaj więcej...

Rusza konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”

Osoby starsze bardzo często są narażone na działania ze strony przestępców i oszustów. Dlatego MSWiA ogłosiło konkurs „Aktywny senior to bezpieczny senior”, którego celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo seniorów, w szczególności w zakresie reagowania na zagrożenia.

Czytaj więcej...    

Czytaj więcej...