Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 18.09.2019r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla kandydatów na strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego (oprócz gminy Brzozów) i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych – dostarczone najpóźniej do dnia egzaminu teoretycznego tj. do dnia 10 października br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

W dniu 29 sierpnia 2019 roku odbyła się uroczystość z okazji zakończenia czynnej służby w Państwowej Straży Pożarnej asp. sztab. Mariusza Smolenia – Dowódcy Zmiany Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, który z dniem 27.08.2019 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.   

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

25 sierpnia 2019 roku na stadionie sportowym w Hłudnie przeprowadzone zostały XIX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych o Puchar Starosty Brzozowskiego. W zawodach wzięło udział łącznie 26 drużyn (w tym 12 żeńskich), które zostały wystawione przez 15 jednostek OSP:

- 7 drużyn w grupie A seniorów,

- 6 drużyn w grupie C kobiet,

- 6 drużyn MDP dziewcząt,

- 7 drużyn MDP chłopców.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Straż Pożarna z roku na rok coraz częściej wyjeżdża do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w szczególności do osób o ograniczonej zdolności poruszania się i do budynków użyteczności publicznej. Owady te często zasiedlają się w pobliżu naszych domostw.

W powiecie brzozowskim w roku 2018 odnotowaliśmy likwidację owadów błonkoskrzydłych przez strażaków PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych aż w 364 przypadkach na ogólną liczbę 936 zdarzeń. W bieżącym roku mamy tych interwencji już kilkadziesiąt a sezon aktywności tych owadów nadal trwa. Straż Pożarna każde wpływające zgłoszenie o zagrożeniu ze strony owadów błonkoskrzydłych weryfikuje i przyjmuje tylko w sytuacjach gdy zagrożenie jest bezpośrednie i występuje nagle, bo tylko w takich sytuacjach interwencja jest zasadna.

Czytaj więcej...