W siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie w dniu 5 kwietnia br. po raz kolejny odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie ogółem wzięło udział 14 uczestników w trzech grupach wiekowych:

I - szkoły podstawowe klasy 1-6,

II - klasy 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 3 klasa gimnazjum,

III - szkoły ponadgimnazjalne.

 

Eliminacje składały się z 2 etapów: pisemnego testu i części ustnej.

W przerwie pomiędzy częścią pisemną i ustną uczestnicy mieli okazję zapoznać się z obiektem strażnicy w tym stanowiskiem kierowania gdzie przyjmowane są zgłoszenia alarmowe oraz dysponowane siły ratownicze do zdarzeń.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...    
 

Czytaj więcej...

      Czytaj więcej...

          1 marca 2019 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna „ Stop pożarom traw”. To już kolejna edycja kampanii Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Celem kampanii jest budowanie świadomości społecznej, jak groźne są tego rodzaju pożary oraz jakie stanowią zagrożenie dla człowieka, zwierząt i środowiska naturalnego. Od początku 2019 roku brzozowska straż pożarna odnotowała już 35 pożarów suchych traw i zarośli. W Polsce w 2018 roku odnotowano 149.434 tyś. pożarów, wśród których były 48.767 tyś. pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok 33% wszystkich pożarów w Polsce.    

Czytaj więcej...

Film opisuje kształcenie pożarnicze w PSP.

 

W dniu 1.03.2019 r. rozpocznie się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane do strażaków OSP z terenu gminy Brzozów i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy)
  4. Skierowanie na szkolenie z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy

Czytaj więcej...