Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

   W dniu 15 stycznia 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze - wyborcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W spotkaniu uczestniczyli:Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga,  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro, nowo wybrany Prezes Zarządu Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, emeryci i renciści tut. koła.

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/img/spacer.gif
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/img/spacer.gif
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/file.php?file=newsImages/paleta1_2_1.jpg
There was a problem loading image http://straz.gov.pl/page/file.php?file=newsImages/paleta1_2_1.jpg
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
- ogłaszamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015. Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie.

W dniu 30 grudnia 2014r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wzięli udział w akcji prewencyjno-edukacyjnej „NIE dla dymu”. W ramach tej akcji bryg. Krzysztof Folta i st. kpt. Bogdan Biedka przekazali gaśnicę pianową dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie. Gaśnicę zakupiła Fundacja ORLEN „Dar Serca”. Przekazana gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów jakie często występują w gospodarstwach domowych.

        24 grudnia br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się tradycyjne wigilijne spotkanie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze. W wigilii tradycyjnie wziął udział ksiądz proboszcz prałat Franciszek Goch, ks. Witold Szmyd proboszcz z Parafii Trześniów, oraz Pan Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż. Na wstępie Komendant Powiatowy – st. bryg. Jan Szmyd przywitał zaproszonych gości i złożył wszystkim obecnym na wigilii uczestnikom ciepłe świąteczne życzenia Bożonarodzeniowe.

      W świąteczną atmosferę uczestników wigilii wprowadził przeczytany fragment Pisma Świętego, po czym nastąpiło wzajemne składanie życzeń i dzielenie się tradycyjnym opłatkiem. Wigilijny stół został zastawiony tradycyjnymi wigilijnymi potrawami, a dopełnieniem tej iście rodzinnej atmosfery było wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

 

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie  wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. W akcję zaangażowali się  wszyscy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W piątek 12 grudnia nastąpiło przekazanie zakupionych przez strażaków  upominków rodzinie z Brzozowa. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.