Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

Warning: imagecreatefromstring(): Data is not in a recognized format in /var/www/html/plugins/content/multithumb/multithumb.php on line 1543

W dniu 27.03.2015 r. w sali Urzędu Gminy w Dydni odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach wzięło udział 6 osób: jedna ze szkół podstawowych i pięć osób z gimnazjów z terenu gminy Dydnia. Do rundy finałowej eliminacji zakwalifikowały się łącznie 4 osoby z dwóch grup wiekowych.

                                            NIE  WYPALAJ TRAW!!!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób - See more at: http://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/nie-wypalaj-traw-najwiecej-pozarow-w-gminie-stary-sacz/#sthash.B2TyXkjA.dpuf

           Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Czytaj więcej...
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione !

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. pkt 12. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109, poz. 719).

We wtorek (24 lutego br.) brzozowscy strażacy spotkali się z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Bogdanem Kuligą na naradzie rocznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu oraz instytucji, z którymi Straż na co dzień współpracuje. W odprawie uczestniczyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik, Wójt Gminy Dydnia - Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Domaradz - Jan Kędra, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Haczów - Stanisław Jakiel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Domaradz –Stanisław Łobodziński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Nozdrzec – Ryszard Dudek, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego – Jerzy Szubra, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Gminy Brzozów – Stanisław Bober, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie – Edward Rozenbajgier.

20.02.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w miesiącu lutym br. planowane jest rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP. Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą e-learning w ramach samokształcenia słuchaczy w oparciu o materiały dostępne na stronie „Platformy edukacyjnej dla jednostek OSP” www.platforma.wint.pl lub prezentacje na stronie internetowej tutejszej komendy www.straz.brzozow.pl  Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin 11 lutego.

        W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyła się uroczystość pożegnania asp. sztab. Leszek Zarych – Dowódca Zmiany i asp. Ryszard Cwynar – Dowódca Zmiany JRG PSP w Brzozowie,  którzy zakończyli okres czynnej służby zawodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i przeszli na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2015r. Odchodzących strażaków żegnał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd oraz   funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. Komendy Powiatowej. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg pracy i służby zawodowej  strażaków, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe kwiaty, dyplomy i statuetki. 

 Czytaj więcej...

asp. sztab. Leszek Zarych

Przebieg służby:

1985.10.03. - 1987.03.31. - ZZSP „Krosnolen” w Krośnie - pomocnik przodownika roty,

1987.04.01.-1990.03.31. - ZSP w Brzozowie - pomocnik przodownika roty,

1990.04.01. - 1992.06.30. - ZSP w Brzozowie - kierowca-operator sprzętu specjalnego,

1992.07.01. -1994.05.31.- KP PSP w Brzozowie -specjalista ratownik,

1994.06.01. -1998.12.31. - KR PSP w Brzozowie - dowódca zmiany,

1999.01.01. - 2015.01.31. - KP PSP w Brzozowie -dowódca zmiany.