Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie  wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. W akcję zaangażowali się  wszyscy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W piątek 12 grudnia nastąpiło przekazanie zakupionych przez strażaków  upominków rodzinie z Brzozowa. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

Czytaj więcej...

 

W dniu 6 grudnia br. na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Jana Szmyda przybyła delegacja strażaków słowackich z miasta Presov z  Zastępcą Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie. Celem wizyty delegacji było wzięcie udziału w IV Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Brzozowskiego i Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy strażakami z Presova a  strażakami i pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. Czytaj więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W eliminacjach udział wzięły reprezentacje:
• Strażaków z Presova (Słowacja),
• Strażaków z Brzozowa,
• Policjantów z Brzozowa,
• Starostwa Powiatowego z Brzozowa,
• Polikat z Brzozowa.

Czytaj więcej...

 

Tegoroczna kampania rozpoczęła się w dniu 27.10.2014r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych gdzie odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczęła ogólnokrajową akcję społeczno-informacyjną „NIE dla czadu”. Tylko od września 2013 do marca 2014 r., czyli w ostatnim sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3824 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których 2290 osób zostało poszkodowanych, a 61 poniosło śmierć. Wprawdzie z roku na rok liczba osób, które tracą życie wskutek zaczadzenia maleje, jednak mimo wszystko takich przypadków wciąż jest za dużo. Najlepiej gdyby nie było ich wcale. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy. Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej bezpieczne.Czytaj więcej...

Kampania społeczna „NIE dla czadu!”, którą kolejny już rok prowadzi Państwowa Straż Pożarna, ma właśnie za zadanie uświadomić istnienie tego zagrożenia. Celem kampanii jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom czadem. Dochodzi do nich, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat praktyki dotyczące np. uszczelniania okien czy też zaniedbania związane z przeglądem stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Państwowej Straży Pożarnej, partnerów kampanii, jak i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, którzy włączą się w tę akcję, możemy mieć nadzieję, że uda się uniknąć wielu niepotrzebnych tragedii.

Czytaj więcej...

DANE STATYSTYCZNE

 

 

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 16 kwietnia 2019r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

32 90 0 123

2

Domaradz

10 17 1

29

3

Dydnia

16 16 2

33

 4

Haczów

33 32 0

69

5

Jasienica R.

5

28

0

33

6

Nozdrzec

15

15

0

30

Razem

111

203

3

317

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

49

311

9

369

2

Domaradz

13

97

3

113

3

Dydnia

14

109

5

128

4

Haczów

16

97

2

115

5

Jasienica R.

5

107

3

115

6

Nozdrzec

11

85

0

96

Razem

108

806

22

936

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek

Czytaj więcej...           W dniach 03-18.10.2014r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. W szkoleniu udział wzięło 33 strażaków ratowników z terenu powiatu brzozowskiego. Szkolenia obejmowało część teoretyczną, która została przeprowadzona w świetlicy komendy powiatowej PSP w Brzozowie, oraz część praktyczną-ćwiczenia, które zostały przeprowadzone na Auto Złomie w Jasienicy Rosielnej. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze tut. komendy, które zakończyło się egzaminem pisemnym oraz ćwiczeniami praktycznymi. Kurs ukończyli wszyscy strażacy ratownicy z oceną pozytywną.

Czytaj więcej...