20.02.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w miesiącu lutym br. planowane jest rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP. Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą e-learning w ramach samokształcenia słuchaczy w oparciu o materiały dostępne na stronie „Platformy edukacyjnej dla jednostek OSP” www.platforma.wint.pl lub prezentacje na stronie internetowej tutejszej komendy www.straz.brzozow.pl  Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin 11 lutego.

Czytaj więcej...

        W dniu 30 stycznia 2015 roku odbyła się uroczystość pożegnania asp. sztab. Leszek Zarych – Dowódca Zmiany i asp. Ryszard Cwynar – Dowódca Zmiany JRG PSP w Brzozowie,  którzy zakończyli okres czynnej służby zawodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i przeszli na zaopatrzenie emerytalne z dniem 31.01.2015r. Odchodzących strażaków żegnał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd oraz   funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. Komendy Powiatowej. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg pracy i służby zawodowej  strażaków, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe kwiaty, dyplomy i statuetki. 

 Czytaj więcej...

asp. sztab. Leszek Zarych

Przebieg służby:

1985.10.03. - 1987.03.31. - ZZSP „Krosnolen” w Krośnie - pomocnik przodownika roty,

1987.04.01.-1990.03.31. - ZSP w Brzozowie - pomocnik przodownika roty,

1990.04.01. - 1992.06.30. - ZSP w Brzozowie - kierowca-operator sprzętu specjalnego,

1992.07.01. -1994.05.31.- KP PSP w Brzozowie -specjalista ratownik,

1994.06.01. -1998.12.31. - KR PSP w Brzozowie - dowódca zmiany,

1999.01.01. - 2015.01.31. - KP PSP w Brzozowie -dowódca zmiany.

Czytaj więcej...

   W dniu 15 stycznia 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze - wyborcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W spotkaniu uczestniczyli:Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga,  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro, nowo wybrany Prezes Zarządu Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, emeryci i renciści tut. koła.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”
- ogłaszamy XVII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015. Celem tegorocznej edycji jest zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie. Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat. Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie.

Czytaj więcej...

W dniu 30 grudnia 2014r. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wzięli udział w akcji prewencyjno-edukacyjnej „NIE dla dymu”. W ramach tej akcji bryg. Krzysztof Folta i st. kpt. Bogdan Biedka przekazali gaśnicę pianową dla Rodzinnego Domu Dziecka w Brzozowie. Czytaj więcej...Gaśnicę zakupiła Fundacja ORLEN „Dar Serca”. Przekazana gaśnica jest przeznaczona do gaszenia pożarów jakie często występują w gospodarstwach domowych.

Czytaj więcej...