Do kolejnego zdarzenia zerwania poszycia dachu na powierzchni ok. 1200 m2 doszło w dniu 30 marca br. na budynku STW Brzozów w godzinach popołudniowych. Dyżurny PSK zadysponował zastępy z JRG Brzozów, OSP Przysietnica, OSP Blizne. Strażacy z JRG Brzozów po przybyciu na miejsce zastali zerwane poszycie dachu budynku administracyjno-warsztatowego.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej... 

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.  

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań

w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego "Alleluja".

 

Życzy wraz z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

 

Komendant Powiatowy

st. bryg. Jan Szmyd

 

W dniu 27.03.2015 r. w sali Urzędu Gminy w Dydni odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach wzięło udział 6 osób: jedna ze szkół podstawowych i pięć osób z gimnazjów z terenu gminy Dydnia. Do rundy finałowej eliminacji zakwalifikowały się łącznie 4 osoby z dwóch grup wiekowych.

Czytaj więcej...

                                            NIE  WYPALAJ TRAW!!!

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób - See more at: http://www.starosadeckie.info/z-ostatniej-chwili/nie-wypalaj-traw-najwiecej-pozarow-w-gminie-stary-sacz/#sthash.B2TyXkjA.dpuf

           Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są, że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Czytaj więcej...
Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione !

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. pkt 12. Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr  109, poz. 719).

Czytaj więcej...

We wtorek (24 lutego br.) brzozowscy strażacy spotkali się z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Bogdanem Kuligą na naradzie rocznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu oraz instytucji, z którymi Straż na co dzień współpracuje. W odprawie uczestniczyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik, Wójt Gminy Dydnia - Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Domaradz - Jan Kędra, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Haczów - Stanisław Jakiel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Domaradz –Stanisław Łobodziński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Nozdrzec – Ryszard Dudek, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego – Jerzy Szubra, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Gminy Brzozów – Stanisław Bober, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie – Edward Rozenbajgier.

Czytaj więcej...