Tegoroczna kampania rozpoczęła się w dniu 27.10.2014r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych gdzie odbyła się konferencja prasowa, która rozpoczęła ogólnokrajową akcję społeczno-informacyjną „NIE dla czadu”. Tylko od września 2013 do marca 2014 r., czyli w ostatnim sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3824 zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w których 2290 osób zostało poszkodowanych, a 61 poniosło śmierć. Wprawdzie z roku na rok liczba osób, które tracą życie wskutek zaczadzenia maleje, jednak mimo wszystko takich przypadków wciąż jest za dużo. Najlepiej gdyby nie było ich wcale. Tragedie ludzkie są często konsekwencją niewiedzy. Sposoby na uniknięcie zatrucia tlenkiem węgla są bardzo proste. Do zatruć dochodzi, bo często nie zdajemy sobie sprawy, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa, bo nie mamy świadomości, że tak naprawdę niewiele potrzeba, aby nasze mieszkania i domy stały się bardziej bezpieczne.Czytaj więcej...

Kampania społeczna „NIE dla czadu!”, którą kolejny już rok prowadzi Państwowa Straż Pożarna, ma właśnie za zadanie uświadomić istnienie tego zagrożenia. Celem kampanii jest przede wszystkim uświadomienie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz pokazanie, jak można zapobiegać zatruciom czadem. Dochodzi do nich, bo nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo niebezpieczne mogą być stosowane przez nas od lat praktyki dotyczące np. uszczelniania okien czy też zaniedbania związane z przeglądem stanu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Państwowej Straży Pożarnej, partnerów kampanii, jak i przedstawicieli prasy, radia i telewizji, którzy włączą się w tę akcję, możemy mieć nadzieję, że uda się uniknąć wielu niepotrzebnych tragedii.

Czytaj więcej...

DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 15 października 2018r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

37 270 5 312

2

Domaradz

10 90 3

103

3

Dydnia

11 101 3

115

 

Haczów

12 84 2

98

5

Jasienica R.

4

94

2

100

6

Nozdrzec

7

78

0

85

Razem

81

717

15

813

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

66

252

11

329

2

Domaradz

9

65

3

77

3

Dydnia

10

60

3

73

4

Haczów

21

98

1

120

5

Jasienica R.

15

73

1

89

6

Nozdrzec

12

68

2

82

Razem

133

616

21

770

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek

Czytaj więcej...           W dniach 03-18.10.2014r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. W szkoleniu udział wzięło 33 strażaków ratowników z terenu powiatu brzozowskiego. Szkolenia obejmowało część teoretyczną, która została przeprowadzona w świetlicy komendy powiatowej PSP w Brzozowie, oraz część praktyczną-ćwiczenia, które zostały przeprowadzone na Auto Złomie w Jasienicy Rosielnej. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze tut. komendy, które zakończyło się egzaminem pisemnym oraz ćwiczeniami praktycznymi. Kurs ukończyli wszyscy strażacy ratownicy z oceną pozytywną.

Czytaj więcej...

         W dniu 9 września zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Brzozowie na 2014 r.” zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Dynów gmina Nozdrzec w miejscowości Siedliska. Z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Brzozowie w ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy, oraz jeden zastęp z posterunku stałego PSP w Dynowie. Ponadto w ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki OSP z KSRG:

  • OSP Jabłonka
  • OSP Wesoła
  • OSP Nozdrzec
  • OSP Dydnia
  • OSP Witryłów
  • oraz OSP Siedliska
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...