Czytaj więcej...

Państwowa Straż Pożarna rozpoczyna kolejny sezon 2019-2020 ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Celem prowadzonych działań jest uświadomienie społeczeństwa nt.temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla.

Więcej na temat celów kampanii, głównych przekazów i form realizacji - do pobrania tutaj.

Materiał informacyjny dostępny również na stronie KG PSP.

K.F.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 20.09.2019r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. Szkolenie jest skierowane dla wszystkich strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone według programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP z listopada 2015 r.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 18.09.2019r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla kandydatów na strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego (oprócz gminy Brzozów) i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych – dostarczone najpóźniej do dnia egzaminu teoretycznego tj. do dnia 10 października br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.