DANE STATYSTYCZNE

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do11 maja 2018r.

 

 

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

19 70 2 91

2

Domaradz

5 8 2

15

3

Dydnia

9 24 0

33

 

Haczów

7 10 2

19

5

Jasienica R.

4

27

0

31

6

Nozdrzec

6

9

0

15

Razem

50

148

6

204

             

Działania interwencyjne odnotowane w KP PSP w Brzozowie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017r.

 

Lp.

Gmina

Pożary

Miejscowe zagrożenia

Alarmy fałszywe

Razem

1

Brzozów

66

252

11

329

2

Domaradz

9

65

3

77

3

Dydnia

10

60

3

73

4

Haczów

21

98

1

120

5

Jasienica R.

15

73

1

89

6

Nozdrzec

12

68

2

82

Razem

133

616

21

770

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek

Czytaj więcej...           W dniach 03-18.10.2014r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. W szkoleniu udział wzięło 33 strażaków ratowników z terenu powiatu brzozowskiego. Szkolenia obejmowało część teoretyczną, która została przeprowadzona w świetlicy komendy powiatowej PSP w Brzozowie, oraz część praktyczną-ćwiczenia, które zostały przeprowadzone na Auto Złomie w Jasienicy Rosielnej. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze tut. komendy, które zakończyło się egzaminem pisemnym oraz ćwiczeniami praktycznymi. Kurs ukończyli wszyscy strażacy ratownicy z oceną pozytywną.

Czytaj więcej...

         W dniu 9 września zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Brzozowie na 2014 r.” zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Dynów gmina Nozdrzec w miejscowości Siedliska. Z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Brzozowie w ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy, oraz jeden zastęp z posterunku stałego PSP w Dynowie. Ponadto w ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki OSP z KSRG:

  • OSP Jabłonka
  • OSP Wesoła
  • OSP Nozdrzec
  • OSP Dydnia
  • OSP Witryłów
  • oraz OSP Siedliska
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...