Drukuj
Odsłony: 1820

       13 maja 2015  roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Mielcu została podpisana umowa partnerstwa pomiędzy Powiatem Mieleckim – Liderem projektu a Powiatami: Bieszczadzkim, Brzozowskim, Dębickim i Stalowowolskim, na rzecz realizacji projektu„Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” (GIS-GreenInvestment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

       Trzy miesiące później powiat przystępuje do realizacji inwestycji. Wybrany w drodze przetargu wykonawca 18 sierpnia rozpoczął termomodernizację budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1.
W ramach inwestycji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zostanie wykonane:

Dla całościowego projektu efektem ekologicznym będzie ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla o 389 Mg/rok. Termin zakończenia wszystkich robót to 30 października 2015 r. Przewidywany całkowity koszt realizacji wspólnego Projektu to 2.630.627,00 PLN. Poziom dofinansowania Projektu wynosi do 98,14% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka
 Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  Termomodernizacja budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Bogdan Biedka   

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek