Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 15 maja br. rozpoczyna się szkolenie dowódców OSP.

Warunkiem przyjęcia na szkolenie było (zgodnie z obowiązującym "Systemem szkolenia członków OSP..."):

 1. ukończone szkolenie podstawowe ratowników OSP,
 2. ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP,
 3. ukończenie co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej,
 4. co najmniej 3-letni staż strażaka ratownika OSP (czyli min. 3 lata po ukończeniu szkolenia podstawowego),
 5. skierowanie na szkolenie od zarządu OSP potwierdzone przez organ gminy,
 6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych,
 7. ubezpieczenie NNW.

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne będą realizowane w weekendy.

Wykaz osób zakwalifikowanych do kursu - lista.pdf

Pierwsze spotkanie słuchaczy odbędzie się 15 maja o godz. 17:00 w świetlicy tutejszej komendy w Brzozowie.

Kolejne zajęcia będą realizowane 16 maja o godz. 9.00 i następny weekend.

Cykl zajęć teoretycznych i praktycznych został zakończony egzaminem. Poniżej kilka zdjęć ze szkolenia.

 Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP
 Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP
 Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP Szkolenie dowódców OSP

 foto: K.Folta

opracował: bryg. Krzysztof Folta