W dniu 7 maja br. na zaproszenia Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie ppłk. Mgr. Radosłava Lacko przebywała w Presovie delegacja strażaków brzozowskich w składzie:

bryg. Marek Ziobro – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie

st. kpt. Bogdan Biedka – dowódca JRG

asp. sztab. Oktawian Bujacz – zastępca dowódcy zmiany

asp. sztab. Wojciech Sobolak – zastępca dowódcy zmiany

 

Celem wizyty delegacji było zacieśnienie współpracy pomiędzy strażakami z Presova a  strażakami i pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
         Delegacja brzozowskich strażaków wzięła udział w uroczystym apelu z Okazji Dnia Strażaka 2015, we mszy świętej w miejscowym kościele i w pokazach zorganizowanych przez strażaków z Presova, które odbyły się na rynku miasta. Spotkaniu towarzyszyła miła strażacka atmosfera.

 wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka
 wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka  wizyta strażaków z Brzozowa w Presovie foto: st.kpt. Bogdan Biedka

 

Opracował: st. kpt.Tomasz Mielcarek