W dniu 6 maja 2015  r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie miały miejsce obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Brzozowie. Następnie w siedzibie komendy odbył się uroczysty apel. W uroczystości wzięli udział m.in.:

 • Poseł RP – Bogdan Rzońca
 • Dyrektor Biura Senator RP Alicji Zając - Iwona Trawińska
 • Wojewoda Podkarpacki - Małgorzata Chomycz-Śmigielska
 • Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego - Maria Kurowska
 • Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - nadbrygadier Bogdan Kuliga
 • Kapelan Strażaków Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie– ks. Paweł Samborski
 • Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego - Dorota Chilik
 • Starosta Powiatu Brzozowskiego - Zygmunt Błaż      
 • Przewodniczący Rady Powiatu - Henryk Kozik
 • Wicestarosta Brzozowski - Janusz Draguła
 • Sekretarz Powiatu - Ewa Tabisz
 • Skarbnik Powiatu - Marta Częczek
 • Przedstawiciel Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie kpt. Ing. Jiži Veliczka
 • Komendant Miejski PSP w Krośnie – st. bryg. Krzysztof Korzec
 • Komendant Powiatowy PSP w Strzyżowie - st. bryg. Piotr Rędziniak
 • Komendant Powiatowy PSP w Sanoku - bryg. Krzysztof Dżugan
 • Komendant Powiatowy PSP w Lesku - bryg. Wojciech Krzywowiąza
 • Komendant Powiatowy PSP w Ustrzykach Dolnych- bryg. Piotr Królicki
 • Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie – bryg. Mariusz Bieńczak
 • Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie – młodszy inspektor Adam Paczosa
 • I z-ca komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie – młodszy inspektor Mariusz Skiba
 • ppłk. Andrzej Iskrowicz- Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Sanoku
 • Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie - dh Edward Rozenbajgier, członkowie ZOP ZOSP RP w Brzozowie, prezesi Zarządów Gminnych ZOSP RP i Komendanci Gminni OSP
 • Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie dh Stanisław Łobodziński
 • Członek Prezydium – dh. Adolf Kuśnierczyk
 • Członek – dh. Stanisław Chrobak
 • Członek – dh. Andrzej Bobola
 • Komisja Rewizyjna- Edmund Wójcik – Domaradz Góra
 • Prezes Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kosztyła
 • Wójt Gminy Dydnia - Jerzy F. Adamski
 • Wójt Gminy Nozdrzec - Antoni Gromala
 • Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Urszula Brzuszek
 • Emerytowany Komendant Wojewódzki i Powiatowy PSP - st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk
 • Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd
 • Emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski
 • Emerytowany Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Brzozowie - asp. sztab. w st. spocz. Leon Ziemiański
 • Proboszcz Parafii p. w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie - ks. prałat mgr Franciszek Goch
 • Proboszcz Parafii Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela w Przemyślu -ks. prałat Mieczysław Rusin
 • Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława biskupa i męczennika w Trześniowie - ks. Witold Szmyd.
 • Dyrektor Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie - Antoni Kolbuch
 • Dyrektor PUP w Brzozowie - Józef Kołodziej
 • Sekretarz Nadleśnictwa Brzozów - Edward Dudek
 • Nacz. Wydz. Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich - Jerzy Szubra
 • Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Brzozowie - Stanisław Bober
 • Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie - dr Mariusz Kaznowski
 • Prezes Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Brzozowie – Mirosław Szmyd
 • Przewodniczący Zakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Brzozowie – st. asp. Oktawian Bujacz
 • Z redakcji Tygodnika „Nowe Podkarpacie” - Andrzej Józefczyk
 • Prezes Fundacji Promocji Zdrowia im. dr nauk med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie –Anna Mendyka
 • Henryk Leśniak – Prezes OSP Orzechówka
 • Antoni Bernatowski – MSA The Safety Company
 • Jacek Frydrych – Gospodarstwo Rolne Jasionów
 • Ryszard Prorok – Prezes Zarządu powiatowego LOK w Brzozowie
 • Danuta Gwizdała - Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK
 • Bartosz Panek – Stowarzyszenie Wojskowego i Szpitalnego Zakonu św. Łazarza z Jerozolimy
 • Stanisław Lorenc- firma LO-STARK-Miejsce Piastowe
 • Emeryci, renciści, strażacy i pracownicy komendy oraz druhowie OSP.
 • W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd powitał zaproszonych gości oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Następnie wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia resortowe i nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz złożono życzenia.

Odznaczeniami i medalami wyróżnione zostały następujące osoby:

 • Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został: st.bryg. Jan SZMYD- Komendant Powiatowy PSP w Brzozozwie
 • Brązową Odznaką„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”odznaczony został: Antoni GROMALA - Wójt Gminy Nozdrzec
 • Złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni: asp. sztab. Wojciech SOBOLAK,st.asp. Adam TOCZEK
 • Srebrnym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” został odznaczony: st.kpt. Jacek KĘDRA
 • Brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali odznaczeni:st.sekc. Łukasz STRUŚ, sekc. Andrzej KOWALCZYK, sekc. Tomasz ORYBKIEWICZ
 • Brązowy Medal „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju”otrzymał: bryg. Marek ZIOBRO
 • Srebrną odznaką „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”odznaczony został: st.asp. Michał ZIEMIAŃSKI

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

 • stopień aspiranta sztabowego otrzymał: st.asp. Adam TOCZEK
 • stopień młodszego ogniomistrza otrzymali:st.sekc. Andrzej KOWALCZYK,st.sekc.Zbigniew SMOLEŃ
 • stopień starszego strażaka otrzymali:str. Mateusz SILARSKI,str.Łukasz NOGAJ
 • stopień młodszego brygadiera otrzymał:st.kpt. Krzysztof SZERSZEŃ

Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych na stopień młodszego brygadiera nastąpi podczas wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w dniu 30 maja 2015 r. w Przemyślu.

Ponadto za wzorową pracę i służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej uhonorowany został - st. kpt. Bogdan BIEDKA -Dowódca Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej w Brzozowie.

W trakcie uroczystości Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd za okazywaną pomoc i współpracę dla naszej jednostki wręczył  okolicznościowe obrazy z wizerunkiem św. Floriana następującym osobom:

 • Wojewodzie Podkarpackiemu –Małgorzacie Chomycz – Śmigielskiej
 • Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP – nadbryg. Bogdanowi Kulidze
 • Staroście Brzozowskiemu –Zygmuntowi Błażowi

Okolicznościową statuetką  z motywem Św. Floriana został wyróżniony:

 • Stanisław Lorenc – firma LO-STARK – Miejsce Piastowe

        W dalszej części, głos zabrali zaproszeni goście, którzy złożyli również listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – st.bryg. Jana Szmyda

             Na zakończenie Pan Komendant Powiatowy podziękował wszystkim obecnym gościom za udział w uroczystości Dnia Strażaka i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.

 
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl
 Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl Dzień Strażaka 2015 foto:www.cit.muzeum.brzozow.pl   

 

 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk
 Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk Dzień Strażaka 2015 foto: Andrzej Józefczyk   
 

 

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek