Grupa uczestników szkolenia       

        W dniu 25.04.2015 r. zakończone zostało szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Szkolenie trwało od 27 lutego i ukończyło je 36 osób z jednostek OSP z terenu powiatu brzozowskiego. Szkolenie obejmowało część teoretyczną realizowaną metodą samokształcenia e-learning oraz część praktyczną realizowaną podczas zajęć terenowych ze sprzętem.

         Celem szkolenia podstawowego strażaków OSP jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych, w tym do samodzielnego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu.

       Poniżej kilka zdjęć z zajęć praktycznych. Duże zdjęcie grupowe do pobrania tutaj.

 Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP
 Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP
 Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP
 Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP Zajęcia praktyczne szkolenia OSP  

foto: M. Kołodziej, B.Biedka, K.Folta

        W czasie szkolenia strażacy poznali m.in. podstawowe techniki podawania wody i piany podczas gaszenia pożarów zewnętrznych i wewnętrznych, zasady pracy w aparatach ochrony dróg oddechowych, metody sprawiania drabin pożarniczych, sposoby ewakuowania poszkodowanych osób z pomieszczeń i z pojazdów, podstawy udzielania pierwszej pomocy. Odbyły się też regulaminowe zajęcia z musztry z elementami ceremoniału pożarniczego.

       Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia będą przekazane do prezesów OSP poprzez właściwe urzędy gmin.

opracował: bryg. Krzysztof Folta