2014.10.03.szkolenie.jasienica.rosielna           W dniach 03-18.10.2014r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie przeprowadziła szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków OSP. W szkoleniu udział wzięło 33 strażaków ratowników z terenu powiatu brzozowskiego. Szkolenia obejmowało część teoretyczną, która została przeprowadzona w świetlicy komendy powiatowej PSP w Brzozowie, oraz część praktyczną-ćwiczenia, które zostały przeprowadzone na Auto Złomie w Jasienicy Rosielnej. Szkolenie prowadzili funkcjonariusze tut. komendy, które zakończyło się egzaminem pisemnym oraz ćwiczeniami praktycznymi. Kurs ukończyli wszyscy strażacy ratownicy z oceną pozytywną.

Tematami szkolenia były:

  • wypadki drogowe – statystyka i przyczyny,
  • budowa pojazdów samochodowych,
  • hydrauliczne urządzenia ratownicze,
  • organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach,
  • metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów,
  • postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych,
  • postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek