We wtorek (24 lutego br.) brzozowscy strażacy spotkali się z Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim PSP nadbryg. Bogdanem Kuligą na naradzie rocznej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele samorządu oraz instytucji, z którymi Straż na co dzień współpracuje. W odprawie uczestniczyli Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - nadbryg. Bogdan Kuliga, Starosta Brzozowski - Zygmunt Błaż, Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik, Wójt Gminy Dydnia - Jerzy F. Adamski, Wójt Gminy Domaradz - Jan Kędra, Wójt Gminy Jasienica Rosielna - Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Haczów - Stanisław Jakiel, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Domaradz –Stanisław Łobodziński, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Jasienica Rosielna – Marek Ćwiąkała, Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP Gminy Nozdrzec – Ryszard Dudek, Naczelnik Wydziału Porządku Publicznego, Bezpieczeństwa, Obronności i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego – Jerzy Szubra, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Gminy Brzozów – Stanisław Bober, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie – Edward Rozenbajgier.

W trakcie narady Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Jan Szmyd przedstawił sprawozdanie z działalności brzozowskiej komendy i podsumował wyniki pracy strażaków za miniony rok. Omówił stan zagrożenia na terenie powiatu brzozowskiego. W swoim wystąpieniu komendant podziękował przedstawicielom samorządów lokalnych za dotychczasową współpracę. Zaznaczył, że układa się ona na bardzo wysokim poziomie. Komendant podziękował również strażakom, gdyż to w głównej mierze dzięki ich wysiłkowi i zaangażowaniu w służbie, mieszkańcy powiatu brzozowskiego mogą czuć się bezpiecznie.  

Następnie Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga przedstawił kierunki pracy oraz zadania jakie czekają PSP w 2015 roku. W swoim wystąpieniu skierował słowa podziękowania przedstawicielom samorządu za dotychczasową współpracę, za wspieranie działań Państwowej Straży Pożarnej. Podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za codzienną służbę i pracę. Na zakończenie głos zabrali: Zygmunt Błaż Starosta Brzozowski, Edward Rozenbajgier Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie. W swoich wystąpieniach podziękowali za dobrą współpracę z tutejszą jednostką oraz podkreślili znaczenie służby jaką na co dzień pełnią strażacy.

 narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń
 narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń  narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń
 narada roczna foto: st.kpt. Jan Smoleń    
 

 Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek