20.02.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w miesiącu lutym br. planowane jest rozpoczęcie szkolenia podstawowego dla strażaków OSP. Część teoretyczna zostanie zrealizowana metodą e-learning w ramach samokształcenia słuchaczy w oparciu o materiały dostępne na stronie „Platformy edukacyjnej dla jednostek OSP” www.platforma.wint.pl lub prezentacje na stronie internetowej tutejszej komendy www.straz.brzozow.pl  Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin 11 lutego.

Pierwsze spotkanie organizacyjne słuchaczy planowane jest na 27 lutego na godz. 17.00 w świetlicy tutejszej komendy w Brzozowie. Po tym przewidziany jest czas na samokształcenie (około miesiąca) które zostanie zakończone egzaminem teoretycznym z opanowanego materiału.

Lista osób, która otrzymała pozytywną ocenę z egzaminu teoretycznego i zakwalifikowała się do części praktycznej szkolenia oraz termin jego rozpoczęcia zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Cykl zajęć praktycznych prowadzony będzie w weekendy i zakończony egzaminem praktycznym z nabytych umiejętności.

 

4.03.2015

         Termin egzaminu teoretycznego (testu) szkolenia podstawowego OSP to 21 marca tj. sobota o godz. 9.00 w świetlicy KP PSP w Brzozowie. Podany wcześniej termin 20 marca jest nieaktualny (ze względu na procesje ulicami miasta i planowane czasowe zamknięcia ruchu).

 

23.03.2015

Lista osób, które zaliczyły egzamin teoretyczny i mogą przystąpić do części praktycznej

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka OSP

1

Kaliniecki Janusz

Witryłów

2

Strzałka Przemysław

Witryłów

3

Sokołowski Bogdan

Jabłonka

4

Szmyd Zbigniew

Jabłonka

5

Pajęcki Andrzej

Jabłonka

6

Skrabalak Zenon

Jabłonka

7

Sokołowski Eugeniusz

Jabłonka

8

Ziemiański Bartosz

Haczów

9

Czenczek Łukasz

Wesoła

10

Marchel Tomasz

Wesoła

11

Czapla Karol

Wesoła

12

Synowiec Dawid

Wesoła

13

Kozubek Agnieszka

Barycz

14

Jastrzębska Anna

Barycz

15

Sowa Wojciech

Ryta Górka

16

Sękowski Stanisław

Ryta Górka

17

Ogrodnik Daniel

Ujazdy

18

Potoczny Dariusz

Nozdrzec

19

Gierula Jarosław

Nozdrzec

20

Janowski Michał

Domaradz

21

Kuśnierz Bartłomiej

Domaradz

22

Pietrasz Marcin

Golcowa

23

Ząbek Tomasz

Domaradz Poręby

24

Dąbrowski Bartosz

Domaradz Poręby

25

Wilusz Wojciech

Orzechówka

26

Płonka Mateusz

Orzechówka

27

Rymarz Dominika

Turze Pole

28

Mróz Jarosław

Trześniów

29

Bogaczewicz Paweł

Trześniów

30

Kij Radosław

Humniska

31

Śmigiel Szymon

Humniska

32

Szałajko Stanisław

Humniska

33

Dziedzic Paweł

Zmiennica

34

Dziedzic Rafał

Zmiennica

35

Wałęcki Arkadiusz

Stara Wieś

36

Szarek Damian

Stara Wieś

37

Celejowski Krzysztof

Przysietnica

38

Dmitrzak Piotr

Jabłonka

Pozostałe osoby utraciły status słuchaczy (nie biorą udziału w dalszych zajęciach) ze względu na nieobecność na egzaminie teoretycznym lub uzyskanie z niego wyniku poniżej wymaganego minimum (1 osoba).

Część praktyczna rozpocznie się w dniu 11.04.2015 r. (sobota) godz. 9.00 plac przy strażnicy OSP w Starej Wsi.

Uczestników obowiązuje kompletne umundurowanie specjalne i posiadanie aktualnego dokumentu badania lekarskiego i ubezpieczenia NNW.

Kolejne terminy zajęć to: 12.IV. godz 12.00; 18.IV. godz. 9.00; 19.IV. godz. 12.00; 

 

7.04.2015

Samochodami pożarniczymi na zajęcia praktyczne (plac OSP Stara Wieś) przyjeżdżają:

- w dniu 11.04.2015 r. (sobota) na godz. 9.00 - OSP Jabłonka (GCBA), OSP Barycz (GBA) i OSP Humniska (GBA)

- w dniu 12.04.2015 r. (niedziela) na godz. 12.00 - OSP Wesoła (GBA), OSP Nozdrzec (GBA) i OSP Przysietnica (GBA)

 

14.04.2015

Samochodami pożarniczymi na zajęcia praktyczne (plac OSP Stara Wieś) przyjeżdżają:

- w dniu 18.04.2015 r. (sobota) na godz. 9.00 - OSP Jabłonka (GCBA), OSP Zmiennica (GCBA) i OSP Trześniów (GBA)

- w dniu 19.04.2015 r. (niedziela) na godz. 12.00 - OSP Jabłonka (GCBA), OSP Stara Wieś (GCBA) i OSP Orzechówka (GBA)

 

21.04.2015

Samochodami pożarniczymi na zajęcia praktyczne (plac OSP Stara Wieś) przyjeżdżają:

- w dniu 25.04.2015 r. (sobota) na godz. 9.00 - OSP Jabłonka (GCBA), OSP Stara Wieś (GCBA), OSP Domaradz (GBA) i OSP Haczów (GCBA).

Cykl zajęć w tym dniu zostanie zakończony egzaminem praktycznym z umiejętności nabytych podczas całego szkolenia. Pozytywne zaliczenie egzaminu jest warunkiem ukończenia kursu.

 

opracował: bryg. Krzysztof Folta