W dniu 9 września zgodnie z „Planem ćwiczeń na obiektach dla Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej KP PSP w Brzozowie na 2014 r.” zostały zorganizowane i przeprowadzone ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Dynów gmina Nozdrzec w miejscowości Siedliska. Z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Brzozowie w ćwiczeniach udział wzięły dwa zastępy, oraz jeden zastęp z posterunku stałego PSP w Dynowie. Ponadto w ćwiczeniach wzięły udział następujące jednostki OSP z KSRG:

  • OSP Jabłonka
  • OSP Wesoła
  • OSP Nozdrzec
  • OSP Dydnia
  • OSP Witryłów
  • oraz OSP Siedliska
2014.09.04.cwiczenia.siedliska.1

Założeniem do w/w ćwiczeń były trzy epizody zdarzeń:

  • pożar ściółki leśnej,
  • osoba poszkodowana nieprzytomna w obrębie pożaru,
  • pożar ściółki na trasie dowożenia wody.

Przybyłe na miejsce jednostki miały na celu w pierwszej fazie ugaszenie ognia oraz niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się. W kolejnej fazie ćwiczeń było odnalezienie i udzielenie osobie poszkodowanej, nieprzytomnej pierwszej pomocy. Ostatnim etapem ćwiczeń był niespodziewany kolejny pożar na trasie dowożenia wody przez zastępy OSP. W czasie ćwiczeń zrealizowano różne etapy akcji gaśniczej tj.: dojazd i rozpoznanie, rozwijanie linii gaśniczych, linii zasilających oraz przetłaczanie wody ze względu na znaczne odległości i ukształtowanie terenu. Ważnym elementem było zbudowanie odległego o 4 km punktu czerpania wody. Ze względu na obszar leśny, łączność przebiegała za pomocą radiotelefonów samochodowych. Celem ćwiczeń było przede wszystkim zapoznanie się terenem leśnym i jego charakterystyką, dojazdem, zaopatrzeniem wodnym. Ważnym elementem ćwiczeń było współdziałanie z jednostkami KSRG, z kierownictwem i leśniczymi Nadleśnictwa Dynów. W ćwiczeniach uczestniczyło kierownictwo służbowe tut. komendy. Ćwiczenia prowadził dowódca JRG - st. kpt. Bogdan Biedka. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wspólną pieczoną kiełbasą.

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek