W dniu 15 stycznia 2015r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze - wyborcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W spotkaniu uczestniczyli:Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Bogdan Kuliga,  Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - st. bryg. Jan Szmyd, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro, nowo wybrany Prezes Zarządu Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, emeryci i renciści tut. koła.

       Podczas spotkania złożone zostało sprawozdanie za lata 2011-2014 i przedstawiony plany na rok bieżący.W trakcie zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowy Zarząd Koła nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie na lata 2015-2018 w składzie: Prezes - bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, W-ce Prezes asp. sztab. w st. spocz. Zdzisław Dąbrowski, Skarbnik – st. ogn. w st. spocz. Helena Wojnar, Sekretarz – asp. sztab. w st. spocz. Edward Rozenbajgier, Członek – st. ogn. w st. spocz. Ryszard Zubel. W trakcie spotkania głos zabrali: Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP i Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, którzy przedstawili statystykę pożarową za rok 2014 na terenie zarówno województwa i powiatu. Komendanci przedstawili aktualną sytuację w PSP tj. bieżące prace, plany i kierunki rozwoju na 2015 rok. Nadbryg. Bogdan Kuliga i st. bryg. Jan Szmyd podziękowali za współpracę i złożyli życzenia emerytom i rencistom tut. koła. Całe spotkanie odbyło się w miłej rodzinnie strażackiej atmosferze.

 

 spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek  spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 spotkanie emerytów i rencistów fot: st.kpt. Tomasz Mielcarek    

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek