Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie  wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. W akcję zaangażowali się  wszyscy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W piątek 12 grudnia nastąpiło przekazanie zakupionych przez strażaków  upominków rodzinie z Brzozowa. Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.

szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka
szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka szlachetna paczka foto st.kpt. Bogdan Biedka   

Opracował:st.kpt. Tomasz Mielcarek