W dniu 6 grudnia br. na zaproszenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. bryg. Jana Szmyda przybyła delegacja strażaków słowackich z miasta Presov z  Zastępcą Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej w Presovie. Celem wizyty delegacji było wzięcie udziału w IV Turnieju Piłki Halowej o Puchar Starosty Brzozowskiego i Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie, oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy strażakami z Presova a  strażakami i pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. CAM05150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W eliminacjach udział wzięły reprezentacje:
• Strażaków z Presova (Słowacja),
• Strażaków z Brzozowa,
• Policjantów z Brzozowa,
• Starostwa Powiatowego z Brzozowa,
• Polikat z Brzozowa.

Komendę Powiatową PSP w Brzozowie reprezentowali:
• st. asp. Oktawian Bujacz
• mł. ogn. Robert Florek
• mł. ogn. Daniel Wojtowicz
• st. sekc. Rafał Ziemiański
• st. sekc. Łukasz Struś
• mł. ogn.  Grzegorz Zawada
• mł. asp. Karol Rachwał
• asp. Paweł Przybyłowski
• st. str. Dawid Masłyk

 

 

 Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka  Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka  Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka  Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka
 Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka  Turniej. Foto - st.kpt. Bogdan Biedka   
 

Grano systemem każdy z każdym, 2×10 minut. Po rozegraniu wszystkich spotkań klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco:

I-miejsce Strażacy z Presova (Słowacja), 
II-miejsce Starostwo Powiatowe w Brzozowie, 
III- miejsce Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie, 
IV- miejsce Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie,
V-miejsce  Polikat w Brzozowie.


Najlepszego strzelca wyłoniono z KP PSP Brzozów, a był nim mł. ogn. Robert Florek. Najlepszym bramkarzem okazał się Kamil Dobosz ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie.  Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczył Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie - bryg. Marek Ziobro.

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek