Ćwiczenia ewakuacyjne w szkołach

Wraz z początkiem roku szkolnego w placówkach oświatowych i nie tylko, zarządcy obiektów przeprowadzają obowiązkowe, praktyczne sprawdzenia warunków ewakuacji osób. Obowiązek ten wynika z zapisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. O planowanych ewakuacjach właściciele lub zarządcy takich obiektów mają obowiązek poinformować pisemnie komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Od września do końca listopada br. na terenie powiatu brzozowskiego przeprowadzono kilkanaście takich próbnych ewakuacji. W dniu 29 listopada br. aż w czterech placówkach szkolnych zaplanowano i przeprowadzono takie ćwiczenia. Były to szkoły w Dydni, w Domaradzu Górze i dwie w Golcowej. We wszystkich tych ćwiczeniach uczestniczyli obserwatorzy – strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. Ćwiczenia były okazją do krótkich pogadanek na temat bezpiecznej ewakuacji. Łącznie w tych ćwiczeniach ewakuacyjnych wzięło udział 430 dzieci i młodzieży oraz 70 osób dorosłych.

Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji dzieci i młodzieży w przypadku zaistnienia możliwego zagrożenia. Są okazją do zapoznania się z instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego, które posiadają wszystkie tego rodzaju obiekty szkolne i służą też weryfikacji planów ewakuacyjnych opisanych w tych obowiązkowych dokumentach.

 Próbne ewakuacje w szkołach  Próbne ewakuacje w szkołach  Próbne ewakuacje w szkołach  Próbne ewakuacje w szkołach
 Próbne ewakuacje w szkołach    

Opracował: mł. bryg. Bogdan Biedka

Foto: archiwum KP PSP Brzozów