1

W dniu 9 października 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się uroczyste spotkanie podczas którego wręczono druhom prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu brzozowskiego promesy na realizację zadania publicznego „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Uroczystego przekazania dokonali: poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier oraz komendant powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro.

Promesy o wartości 255 tyś. zł trafiły do 46 jednostek OSP. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na takie zadania jak:

 • organizacja akcji służących propagowaniu uprawiania sportu i aktywności fizycznej, zwłaszcza takiej pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanych podczas działań ratowniczych;
 • organizowanie akcji oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • prowadzenie zajęć propagujących zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym;
 • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
   Przekazanie promes dla jednostek OSP Przekazanie promes dla jednostek OSP Przekazanie promes dla jednostek OSP Przekazanie promes dla jednostek OSP
   Przekazanie promes dla jednostek OSP Przekazanie promes dla jednostek OSP