Drukuj
Odsłony: 435

osy1

Straż Pożarna z roku na rok coraz częściej wyjeżdża do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych, które mogą stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi w szczególności do osób o ograniczonej zdolności poruszania się i do budynków użyteczności publicznej. Owady te często zasiedlają się w pobliżu naszych domostw.

W powiecie brzozowskim w roku 2018 odnotowaliśmy likwidację owadów błonkoskrzydłych przez strażaków PSP i Ochotniczych Straży Pożarnych aż w 364 przypadkach na ogólną liczbę 936 zdarzeń. W bieżącym roku mamy tych interwencji już kilkadziesiąt a sezon aktywności tych owadów nadal trwa. Straż Pożarna każde wpływające zgłoszenie o zagrożeniu ze strony owadów błonkoskrzydłych weryfikuje i przyjmuje tylko w sytuacjach gdy zagrożenie jest bezpośrednie i występuje nagle, bo tylko w takich sytuacjach interwencja jest zasadna.

W pozostałych przypadkach – a jest ich większość w napływających zgłoszeniach – to właściciel budynku, administrator lub jego zarządca zgodnie z prawem budowlanym jest zobowiązany do zapewniania bezpiecznego użytkowania obiektu i zamówienia specjalistycznej firmy usługowej usuwającej owady błonkoskrzydłe.

Gdy wezwani strażacy stwierdzą brak zasadności interwencji służby ratowniczej to tylko ewakuują osoby ze strefy możliwego zagrożenia, oznakowują tą strefę taśmą ostrzegawczą i informują właściciela lub zarządcę budynku na piśmie o konieczności likwidacji gniazda owadów przez specjalistyczną firmę w trybie zwykłej usługi.

W zdarzeniach nagłych i bezpośrednio zagrażających ludziom strażacy do likwidacji owadów błonkoskrzydłych używają ogólnodostępnych kombinezonów ochronnych i preparatów chemicznych, docierają do gniazda, zbierają je do worka, zabierają ze sobą i wypuszczają na wolność w lesie.

Gdy dojdzie do ukąszenia przez owada to w pierwszej kolejności należy ewakuować osobę w miejsce bezpieczne, zapewnić opiekę i wezwać w razie potrzeby pomoc medyczną. Gdy występują duszności to zalecamy pozycję półsiedząca lub na wznak. Użądloną kończynę należy trzymać poniżej poziomu serca. Chłodzimy miejsce użądlenia np. gazą namoczoną w zimnej wodzie i kontrolujemy funkcje życiowe – ABC.

Pamiętajmy! Nieuzasadnione wezwanie i wyjazd strażaków na miejsce gdzie nie ma konieczności podjęcia natychmiastowej interwencji może spowodować wydłużenie czasu dojazdu tam, gdzie strażacy są potrzebni by ratować życie lub zdrowie osób naprawdę potrzebujących pilnej pomocy!

 

Opracował:

mł. bryg. Bogdan Biedka

Fotografie: KP PSP Brzozów, OSP Zmiennica

 Usuwanie gniazda os  Usuwanie gniazda os