Drukuj
Odsłony: 1421

 1W dniu 16 maja 2019  r. w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie miały miejsce powiatowe obchody Dnia Strażaka. Organizatorem uroczystości byli:

- Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – st. bryg. Marek Ziobro

- Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Brzozowie, a zarazem Prezes Zarządu Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie – dh Edward Rozenbajgier

 

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 13.00 Mszą Św. w Bazylice Mniejszej w Brzozowie, której przewodniczył ks. prałat Franciszek Goch. Następnie w  strażnicy tutejszej komendy odbył się uroczysty apel.

W uroczystości wzięli udział : radny województwa podkarpackiego Adam Śnieżek, podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec, przedstawiciele parlamentarzystów RP, władze samorządowe powiatu brzozowskiego na czele z Panem starostą Zdzisławem Szmydem, wójtowie gmin z terenu powiatu, dyrektorzy instytucji, kierownicy służb, inspekcji i straży, komendanci PSP sąsiednich powiatów, emerytowani komendanci Straży Pożarnych, prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Brzozowie wraz z członkami zarządu oraz prezesami i komendantami zarządów gminnych ZOSP, poczty sztandarowe z prezesami jednostek OSP z terenu pięciu gmin, emeryci i renciści pożarnictwa oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy.

Po przywitaniu zaproszonych gości Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie st. bryg. Marek Ziobro wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podczas swojego wystąpienia złożył gratulacje podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadierowi Andrzejowi Babcowi z okazji otrzymanej nominacji na stopień generalski oraz wręczył pamiątkowy obraz z wizerunkiem Św. Floriana patrona strażaków.

Na rozpoczęcie uroczystości głos zabrał również prezes zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Brzozowie, a zarazem prezes zarządu koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa przy Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie dh Edward Rozenbajgier współorganizator uroczystości, który wygłosił okolicznościowe przemówienie i złożył życzenia wszystkim strażakom.

W trakcie uroczystości wręczono przyznane z okazji Dnia Strażaka odznaczenia oraz nominacje na wyższe stopnie służbowe, a także złożono okolicznościowe życzenia.

 

Przyznane odznaki, medale i wyróżnienia

- kpt. Maciej WIELGOS

- st. ogn. Daniel WOJTOWICZ

- dh Jan NAWROCKI z OSP Witryłów

 

            dh Jan NAWROCKI z OSP Witryłów

 

dh Piotr FIL z OSP Haczów

 

st. asp. Paweł Przybyłowski

 

mł. asp. Rafał SZMYD

 

- st. kpt. Kamil Styrczula

- mł. kpt. Wojciech Haduch

- mł. kpt. Wojciech Sobolak

- st. ogn. Robert Florek

- mł. ogn. Łukasz Kaczor

- st. str. Mateusz Turek

 

Ponadto Prezes Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Brzozowie okolicznościowym Medalem Ligi Obrony Kraju uhonorował Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie st. bryg. Marka ZIOBRO oraz Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej mł. bryg. Bogdana BIEDKĘ.

 

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

młodszego brygadiera:

- st. kpt. Bogdan Biedka

- st. kpt. Jacek Kędra

- st. kpt. Tomasz Mielcarek

 

aspiranta :

- mł. asp. Rafał Ziemiański

 

ogniomistrza:

- mł. ogn. Marcin SIWY

 

młodszego ogniomistrza:

- st. sekc. Tomasz BUKOWCZYK

- st. sekc. Michał DŁUGOSZ

 

starszego sekcyjnego :

- sekc. Łukasz NOGAJ

- sekc. Mateusz SILARSKI

- sekc. Stanisław SZNADER

 

Za wzorową prace i służbę okolicznościowym dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej uhonorowany został st. kpt. Jan Smoleń.

 

Ponadto z dniem 4 maja 2019 r. na stopień starszego brygadiera awansowany został Komendant Powiatowy PSP bryg. Marek ZIOBRO oraz jego zastępca bryg. Krzysztof FOLTA. Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę odznaczony został kpt. Maciej Wielgos. Uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych i odznaczeń nastąpi podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się w dniu 24 maja 2019 r. w Łańcucie.

 

W dalszej części uroczystości Starosta Brzozowski Pan Zdzisław SZMYD ufundował nagrody rzeczowe dla strażaków tutejszej komendy, którzy w dniu 12 stycznia 2019 r. przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową nieprzytomnej kobiety.

Wyróżnieni zostali: mł. kpt. Wojciech Sobolak, asp. Jacek Kuśnierczyk, st. ogn. Krzysztof Fil, ogn. Łukasz Struś, ogn. Zbigniew Smoleń, mł. ogn. Michał Długosz, st. str. Bartłomiej Borkowski.

 

W kolejnym punkcie apelu okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście tj. podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbrygadier Andrzej Babiec oraz Starosta Brzozowski Pan Zdzisław Szmyd.

Głos zabrali również przedstawiciele parlamentarzystów w osobach:

Pana Zbigniewa Sieniawskiego reprezentującego Posła na Sejm RP Piotra Babinetrza, Pani Agnieszki Baran reprezentującą Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcę oraz Pani Iwony Trawińskiej reprezentującej Senator RP Alicję Zając, którzy odczytali listy gratulacyjne i złożyli życzenia dla wszystkich strażaków na ręce Komendanta Powiatowego PSP oraz Prezesa ZOP ZOSP RP w Brzozowie.

 

Na zakończenie Komendant Powiatowy podziękował wszystkim obecnym gościom za udział w uroczystości Dnia Strażaka i zaprosił na tradycyjną strażacką grochówkę.

 

sporządził: mł. bryg. Krzysztof Szerszeń

foto: Brzozowska Gazeta Powiatowa

 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP
 Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP Dzień Strażaka, Foto: BGP