fot m1   Zgłoszenie jakie wpłynęło w dniu 9 kwietnia w godzinach popołudniowych do Stanowiska Kierowania KP PSP w Brzozowie zmroziło dyżurnego. Świadek zdarzenia relacjonował, że widzi pożar lasu w rejonie miejscowość Izdebki na dużym obszarze, chyba kilku hektarów, a wskutek wiatru ogień szybko rozprzestrzenia się.

          Dyżurny rozpoczął pośpieszne alarmowanie zastępów JRG PSP oraz jednostek OSP z rejonu sąsiadującego ze zgłaszanym miejscem zdarzenia. Po dojeździe na miejsce pierwszych jednostek okazało się, że są to ćwiczenia inspekcyjne zaaranżowane przez zespół kontrolny z KW PSP w Rzeszowie.

          Założenie ćwiczenia obejmowało symulowany pożar lasu o powierzchni ok. 2 ha, co wiązało się z koniecznością użycia sił w sile minimum kompanii pożarniczej. Warunek postawiony przed ćwiczącymi obejmował podanie w natarciu na palący się las 6-ciu skutecznych prądów gaśniczych oraz zorganizowanie dostarczania wody na odległość ok.1,5 km przez tłoczenie jej z odległej rzeki usytuowanej w dolinie.

W ćwiczeniach trwających ok. 5,5 godz. uczestniczyło łącznie 73 strażaków i 20 zastępów, w tym: 7 z JRG PSP, 7 OSP z ksrg i 6 OSP spoza ksrg. Oprócz sił z terenu powiatu brzozowskiego ćwiczyły również 2 jednostki z powiatów sąsiednich tj. JRG PSP z Dynowa i Przeworska. Większość ćwiczących zastępów były to pojazdy gaśnicze (17) oraz 2 operacyjne i 1 rozpoznawczo-ratowniczy. Cel ćwiczeń został osiągnięty: udało się zbudować 2 linie zasilające W75 i podać oraz utrzymać ciągłość podawania 6-ciu prądów gaśniczych wody w natarciu na symulowany pożar przez przeszło 20 minut. Ćwiczenia ukazały też pewien kłopot z dyspozycyjnością jednostek OSP w godzinach okołopołudniowych, kiedy czynni zawodowo druhowie-strażacy są w pracy i gotowość OSP bywa okresowo obniżona. Kilka jednostek OSP nie wyjechało przy pierwszym alarmowaniu ich z powodu braku kierowcy, jednak po południu gotowość została przywrócona i zastępy dołączyły do prowadzonych działań. Ćwiczenia były pożyteczną lekcją organizacji działań gaśniczych i taktyki postępowania w czasie tak rozległego pożaru jak symulowany w tych ćwiczeniach oraz pozwoliły na praktyczne sprawdzenie przydatności i parametrów operacyjnych posiadanego sprzętu pożarniczego w warunkach polowych.

 Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach
 Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach
 Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  Ćwiczenia nt. pożaru lasu w Izdebkach  

Tekst i foto: K.F.