1 lutego 2019r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyła się narada podsumowująca działalność podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej w 2018 roku.

W tym samym dniu na placu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia aktów przekazania sprzętu kupionego w 2018 roku. Przy tej okazji szef podkarpackich strażaków st. bryg. Andrzej Babiec podziękował za pomoc i dofinansowanie zakupów na łączną kwotę ponad 19,5 mln zł, ze środków finansowych, które pochodziły z: budżetu wojewody podkarpackiego, rezerw celowych budżetu państwa, budżetu Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł, w tym WFOŚiGW w Rzeszowie. Kupiono i przekazano do użytkowania jednostkom organizacyjnym PSP woj. podkarpackiego następujące pojazdy i sprzęt:

 • 1 średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym;
 • 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze kategorii terenowej do gaszenia pożarów w trudno dostępnym terenie;
 • 2 średnie samochody ratownictwa technicznego z żurawiem;
 • 2 ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze ze zwiększonym potencjałem ratownictwa kolejowego;
 • 1 samochód specjalny pożarniczy z drabiną mechaniczną (SD-41);
 • 2 samochody specjalne z podnośnikiem hydraulicznym (SHD-23);
 • 1 przewoźną pompę do wody zanieczyszczonej dużej wydajności;
 • 1 traktor z osprzętem (chwytakiem do drewna);
 • 1  samochód specjalny do przewozu grup ratowniczych;
 • 1 samochód specjalny operacyjny;
 • 2 quady z przyczepą;
 • 2 przewoźne agregaty prądotwórcze o mocy 100 kVA,
 • 1 łódź ratowniczą 8 osobową z silnikiem zaburtowym - na przyczepie;
 • 84 szt. sprzętu specjalistycznego .

 Przekazanie sprzętu podkarpackim strażakom Przekazanie sprzętu podkarpackim strażakom Przekazanie sprzętu podkarpackim strażakom  

Wśród komend województwa podkarpackiego, które otrzymały sprzęt pożarniczy znalazła się Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie, która otrzymała łódź ratowniczą 8 osobową z silnikiem zaburtowym na przyczepie.

 Łódź ratownicza 8 osobowa z silnikiem zabutowym na przyczepie Łódź ratownicza 8 osobowa z silnikiem zabutowym na przyczepie   

W uroczystości przekazania sprzętu uczestniczyli: poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezes Zarządu WFOŚiGW Adam Skiba, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi wraz z dowódcami jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP z Podkarpacia, kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie oraz księża kapelani. Przekazany sprzęt poświęcił kapelan KG PSP ks. st. bryg. Jan Krynicki.

Opracowanie: st. kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja KW PSP w Rzeszowie