Drukuj 

W dniu 23 stycznia 2019r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze-wyborcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie - Tadeusz Cyrek, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - bryg. Marek Ziobro, Prezes Zarządu Koła Nr 1 ZEiRP RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd oraz emeryci i renciści tut. koła. Podczas spotkania złożone zostało sprawozdanie za okres pracy zarządu w latach 2015-2018.i został przedstawiony plan na rok bieżący.

W trakcie spotkania wybrano nowy zarząd koła w osobach tj.:

  1. Prezes - Edward Rozenbajgier
  2. Wiceprezes - Ryszard Rygiel
  3. Sekretarz - Sylwester Tesznar
  4. Skarbnik-  Helena Wojnar
  5. Członek - Bogusław Winiarski

W czasie zebrania wybrano też delegatów na Wojewódzki Zjazd Związku w Rzeszowie w osobach: Edward Rozenbajgier, Ryszard Rygiel, Bogusław Winiarski

W trakcie spotkania głos zabrali m.in.:

Głos zabrał nowo wybrany prezes Koła Edward Rozenbajgier i przedstawił plan działania koła na 2019 rok

Na zakończenie spotkania podano tradycyjną strażacką grochówkę. Spotkanie odbyło się w rodzinnej miłej atmosferze.

 

 Spotkanie Emerytów i Rencistów  Spotkanie Emerytów i Rencistów  Spotkanie Emerytów i Rencistów  Spotkanie Emerytów i Rencistów
 Spotkanie Emerytów i Rencistów  Spotkanie Emerytów i Rencistów   

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP w Brzozowie

Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP w Brzozowie