Drukuj
Odsłony: 824

W ramach akcji „Krew pilnie potrzebna dla strażaka z Rzeszowa”. w dniu 4 stycznia 2019 r. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Terenowym Oddziale w Sanoku krew oddali brzozowscy strażacy zrzeszeni w Klubie HDK przy KP PSP w Brzozowie.

Pomoc skierowana była dla chorego na białaczkę aspiranta KM PSP w Rzeszowie. Jego grupa krwi to ARh-. Każdy uczestnik akcji oddał 450ml krwi. W akcji uczestniczyło 7 strażaków z Klubu HDK „Strażacki Dar” przy KP PSP w Brzozowie.

 Akcja "Krew pilnie potrzebna dla strażaka z Rzeszowa" foto: materiał własny  Akcja "Krew pilnie potrzebna dla strażaka z Rzeszowa" foto: materiał własny   

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP w Brzozowie