Strażacy wzięli udział w akcji Szlachetna Paczka. W akcję zaangażowali się  strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie. W czwartek 6 grudnia nastąpiło przekazanie zakupionych przez strażaków  upominków rodzinie z powiatu krośnieńskiego.

Szlachetna Paczka to ogólnopolska akcja świątecznej pomocy – realizowana od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna. Głównym jej założeniem jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy. W Szlachetnej Paczce prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje. Około miesiąca przed Bożym Narodzeniem informacje te są umieszczane w anonimowej bazie internetowej, by darczyńca mógł wybrać konkretną rodzinę i przygotować dla niej paczkę na święta.

W ramach Szlachetnej Paczki docieramy z pomocą do rodzin najbardziej potrzebujących, takich, które nie mają postawy roszczeniowej, których bieda jest ukryta. W szczególności docieramy do rodzin wielodzietnych, niepełnych, z chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi lub członkami rodziny, osób starszych i samotnych, rodzin, których dotknęło nieszczęście oraz takich, których bieda jest niezawiniona.

 

 Szlachetna Paczka od brzozowskich strażaków - 6.12.2018r. foto: KP PSP w Brzozowie    

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek, KP PSP Brzozów

Zdjęcia: KP PSP w Brzozowie