Strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie kontynuowali ogólnopolską kampanię „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” realizując kolejne spotkania w powiecie.

W miesiącu listopadzie br. przeprowadzono pogadanki w następujących szkołach: w Szkole Podstawowej nr 2 w Izdebkach (dwie grupy wiekowe), w Szkole Podstawowej nr 2 w Przysietnicy (dwie grupy wiekowe), w Szkole Podstawowej Zmiennicy (dwa spotkania). Również temat zagrożenia ze strony tlenku węgla został przedstawiony podczas debaty o bezpieczeństwie w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu. Łącznie w spotkaniach uczestniczyło około 400 osób w tym dzieci, młodzież szkolna i dorośli. Podczas prelekcji zachęcano do zabezpieczania naszych domów w czujki tlenku węgla i gaśnice domowe. Również rozpowszechniano stosowne ulotki przestrzegające przed czadem i ogniem.

 Pogadanki prewencyjne w powiecie foto: materiał własny  Pogadanki prewencyjne w powiecie foto: materiał własny  Pogadanki prewencyjne w powiecie foto: materiał własny  Pogadanki prewencyjne w powiecie foto: materiał własny
 Pogadanki prewencyjne w powiecie foto: materiał własny    

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP w Brzozowie