Drukuj
Odsłony: 1362

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 21.09.2018 r. planowane jest rozpoczęcie "Szkolenia kierowców- konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP". Szkolenie jest skierowane dla strażaków OSP z  terenu powiatu brzozowskiego.

Karty zgłoszeń należy kierować poprzez zarząd danej jednostki OSP i właściwy urząd gminy. Szczegóły naboru przesłano do urzędów gmin i komendantów gminnych OSP.

Karta skierowania jest dostępna do pobrania tutaj.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.
  2. Wiek - nie przekroczone 65 lat.
  3. Prawo jazdy co najmniej kat. B
  4. Ukończenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP (wpis w pkt. 5 karty skierowania na szkolenie).

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

21 września godz. 17 00 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie szkolenia.

22, 23 i 29 września – cykl zajęć teoretycznych i praktycznych szkolenia.

30 września – egzamin teoretyczny i praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

 

Prosimy o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie w terminie do dnia 19 września br. do tut. komendy.

O przyjęciu na szkolenie decydował będzie aktualny stan wyszkolenia kierowców w danej jednostce OSP. Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie będzie dostępna na stronie internetowej tut. komendy dnia 20 września br.

 

K.F. 12.09.2018 r.


 Lista osób zakwalifikowanych na szkolenie kierowców OSP

Zajęcia rozpoczynają się 21.09.2018 o godz. 17-tej na świetlicy w strażnicy KP PSP Brzozów.

W tym dniu ubiór dowolny.

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka OSP

1

Szuba Krzysztof

Malinówka

2

Szuba Janusz

Malinówka

3

Niepokój Piotr

Haczów

4

Stanek Mirosław

Blizne

5

Gierlach Łukasz

Jasienica Rosielna

6

Fic Mariusz

Humniska

7

Telesz Łukasz

Humniska

8

Wójcik Grzegorz

Grabownica Starzeńska

9

Fic Wojciech

Zmiennica

10

Fiejdasz Bogusław

Przysietnica

11

Ścibor Jan

Przysietnica

12

Ryń Grzegorz

Turze Pole

13

Skrabalak Paweł

Turze Pole

14

Rakoczy Krzysztof

Stara Wieś

15

Gdula Grzegorz

Stara Wieś

16

Żmuda Dariusz

Stara Wieś

17

Superson Andrzej

Górki

18

Florek Paweł

Górki

19

Kędra Mirosław

Wola Górecka

20

Pecka Michał

Wola Górecka

21

Barszczowski Dominik

Wydrna

22

Zarzyka Stanisław

Wydrna

23

Jastrzębski Jacek

Barycz

24

Gibała Michał

Barycz

25

Dobosz Patryk

Barycz

26

Ryba Rafał

Domaradz

27

Bryś Witold

Domaradz

28

Augustyn Łukasz

Domaradz Poręby

29

Bator Jerzy

Domaradz Poręby

30

Bator Grzegorz

Domaradz Poręby

31

Kopczyk Jacek

Golcowa

32

Bober Wojciech

Golcowa

33

Leń Dominik

Domaradz Góra

34

Sikora Wiesław

Domaradz Góra

35

Mistecki Wiesław

Izdebki

36

Fil Kamil

Izdebki

37

Helon Arkadiusz

Izdebki

38

Sowa Jacek

Wesoła Ryta Górka

39

Sochacki Łukasz

Wara

40

Bobola Jarosław

Wara

K.F. 20.09.2018 r.


 

W dniu 30 września br. zakończyło się szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu OSP. Ukończyło je z wynikiem pozytywnym 40 osób