Drukuj
Odsłony: 912

W dniu 5 czerwca 2018r. w godzinach popołudniowych odbyły się ćwiczenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z zakresu ratownictwa powodziowego. Terenem ćwiczeń objęty był górny zbiornik wodny w miejscowości Blizne.

W trakcie kilkugodzinnych ćwiczeń realizowano następujące zadania:

 1. Podnoszenie korony wału przeciwpowodziowego za pomocą worków z piaskiem, foli PCV, geowłókniny oraz zabezpieczanie i uszczelnianie przecieków wału.
 2. Ewakuacja zagrożonej podtopieniem ludności przy pomocy sprzętu pływającego.
 3. Zgrywanie współdziałania, dowodzenie i organizowanie łączności radiowej na potrzeby większych akcji ratowniczych.

W ćwiczeniach uczestniczyło 14 zastępów z jednostek KSRG oraz spoza systemu: JRG KP PSP Brzozów, JRG KM PSP Krosno, OSP Blizne, OSP Domaradz, OSP Domaradz Góra, OSP Domaradz Poręby, OSP Humniska, OSP Jasienica Rosielna, OSP Przysietnica, OSP Stara Wieś. W tym czasie rejon operacyjny zabezpieczał w KP PSP w Brzozowie dodatkowo zastęp OSP Zmiennica. Razem ćwiczyło 58 strażaków.

        Ćwiczenia inicjował, kontrolował i oceniał zespół kontrolny Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.  

  

 Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny
 Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny
 Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny
 Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny Ćwiczenia z zakresu ratownictwa powodziowego foto: materiał własny

Opracował: st.kpt. Tpmasz Mielcarek