W dniu 26.04.2018 r. w strażnicy OSP Stara Wieś odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W konkursie ogółem wzięło udział 13 uczestników w trzech grupach wiekowych: I- szkoły podstawowe, II- klasy gimnazjalne, III- szkoły średnie.

W przerwie między częścią pisemną i ustną uczestnicy mieli okazję zapoznać się z kolekcją eksponatów miejscowego Muzeum w domu parafialnym Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi.

 

Jury eliminacji stanowili:

- przewodniczący – st. kpt. Marek Kołodziej

- członek – mł. kpt. Tomasz Tesznar

- członek – dh Edward Rozenbajgier

 

W grupie najmłodszej (3 uczestników) najlepszy okazał się Mikołaj Janusz ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Domaradzu. Wśród klas gimnazjalnych (4 uczestników) zwyciężył Tomasz Wojtoń (Szkoła Podstawowa we Wzdowie), zaś w grupie szkół ponadgimnazjalnych (6 osób) rywalizację wygrał Patryk Gosztyła z ZSB w Brzozowie.

Klasyfikacja w poszczególnych grupach:

Grupa I:

1 miejsce – Mikołaj Janusz (Szkoła Podstawowa nr 1 w Domaradzu)

2 miejsce – Karolina Kaczkowska (Szkoła Podstawowa w Haczowie)

3 miejsce – Kacper Nowak (Szkoła Podstawowa w Zmiennicy)

 

Grupa II:

1 miejsce – Tomasz Wojtoń (Szkoła Podstawowa we Wzdowie)

2 miejsce – Dominik Zubel (Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysietnicy)

3 miejsce – Kacper Chyłek (Szkoła Podstawowa w Baryczy)

 

Grupa III:

1 miejsce – Patryk Gosztyła (ZSB w Brzozowie)

2 miejsce – Adrian Jonarski (I LO w Brzozowie)

3 miejsce – Dominik Kucharski (ZSO w Brzozowie)

4 miejsce – Jakub Szelest (ZSE w Brzozowie)

 

Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez Komendanta Głównego PSP oraz Starostę Brzozowskiego.

Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych wezmą udział eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się w dniu 18 maja w Strzyżowie.

 

  OTWP Stara Wieś 26 kwietnia 2018r., foto: bryg. Krzysztof Folta   OTWP Stara Wieś 26 kwietnia 2018r., foto: bryg. Krzysztof Folta   OTWP Stara Wieś 26 kwietnia 2018r., foto: bryg. Krzysztof Folta   OTWP Stara Wieś 26 kwietnia 2018r., foto: bryg. Krzysztof Folta
  OTWP Stara Wieś 26 kwietnia 2018r., foto: bryg. Krzysztof Folta    

Opracował: st.kpt Tomasz Mielcarek