Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 27.04.2018 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”. Szkolenie jest skierowane dla wszystkich strażaków OSP z terenu powiatu brzozowskiego i będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

 Warunki przyjęcia na szkolenie:

  1. Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat.
  2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych –dostarczone na tydzień przed egzaminem teoretycznym tj. do dnia 18 maja br.
  3. Ubezpieczenie NNW (np. polisa grupowa z urzędu gminy).
  4. Skierowanie na szkolenie (zał. 1) z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub organ gminy.

Powyższe warunki muszą być potwierdzone w karcie zgłoszenia na szkolenie. Do karty zgłoszenia uczestnika szkolenia należy dołączyć aktualne ubezpieczenie NNW. Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zostanie przeprowadzone na spotkaniu organizacyjnym w siedzibie tut. komendy.

 

Orientacyjny harmonogram szkolenia:

27 kwietnia godz. 17 00 – świetlica KP PSP Brzozów, spotkanie organizacyjne i szkolenie BHP.

28 kwietnia ÷ 24 maja – szkolenie metodą e-learningową przez słuchaczy w oparciu o platformę edukacyjną (samokształcenie). Obowiązuje zaliczenie 80% punktów z każdej lekcji.

25 maja – egzamin teoretyczny (test) podsumowujący proces samokształcenia słuchaczy

26 maja ÷ 23 czerwca – cykl zajęć praktycznych szkolenia, test w komorze dymowej w KM PSP Krosno. Zajęcia w tym okresie będą się odbywać w układzie weekendowym (soboty i niedziele). Wymagana jest min. 80 % frekwencja na zajęciach.

24 czerwca – egzamin praktyczny, orientacyjny dzień zakończenia szkolenia.

Harmonogram szkolenia z ważnych przyczyn może ulec zmianie. Wszelkie informacje dotyczące kursu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej komendy.

 

W związku z ograniczoną zasadami szkolenia liczbą 40 miejsc ustalono limity kandydatów na przedmiotowe szkolenie w następującej liczbie: Gmina Brzozów – 6 osób, Gmina Domaradz – 6 osób, Gmina Dydnia – 7 osób, Gmina Haczów – 10 osób, Gmina Jasienica Rosielna – 4 osoby, Gmina Nozdrzec – 7 osób.

Podczas typowania kandydatów do szkolenia należy wziąć pod uwagę ich znajomość obsługi komputera, bowiem część teoretyczna szkolenia będzie zrealizowana przy pomocy metody e-lerningowej w oparciu o działającą już platformę edukacyjną.

Karta skierowania jest dostępna do pobrania tutaj.

Prosimy o dostarczenie oryginałów kart zgłoszeń na szkolenie i ubezpieczenia druhów w terminie do dnia 25 kwietnia br. do tut. komendy.

 

K.F. 18.04.2018r.


Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu podstawowym

 

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka OSP

1

Ćwiąkała Łukasz

Blizne

2

Glazer Sylwia

Jasienica Rosielna

3

Gierlach Łukasz

Jasienica Rosielna

4

Dobosz Krzysztof

Domaradz Góra

5

Kinek Sebastian

Nozdrzec

6

Skotnicki Adam

Nozdrzec

7

Domaradzki Patryk

Wesoła

8

Domaradzki Adrian

Wesoła

9

Żebrak Paweł

Wesoła

10

Częczek Dariusz

Weoła

11

Fil Kamil

Izdebki

12

Śnieżek Dawid

Wola Jasienicka

13

Barański Hubert

Humniska

14

Gosztyła Krzysztof

Przysietnica

15

Helon Andrzej

Stara Wieś

16

Szmyd Kamil

Zmiennica

17

Haduch Marcin

Zmiennica

18

Mazur Mateusz

Grabownica Starzeńska

19

Lutecki Marcin

Grabownica Starzeńska

20

Zgłobicki Krzysztof

Jasionów

21

Pelc Joanna

Jasionów

22

Kuzian Kacper

Buków

23

Wojtoń Adrian

Wzdów

24

Sieniawski Robert

Jabłonica Polska

25

Witek Krzysztof

Trześniów

26

Wawrzkowicz Patryk

Malinówka

27

Kaczkowski Dawid

Haczów

28

Prorok Jakub

Haczów

29

Niepokój Piotr

Haczów

30

Karnasiewicz Emilian

Haczów

31

Zubik Miłosz

Jasionów

32

Dymnicki Tomasz

Krzemienna

33

Orłowski Patryk

Temeszów

34

Skrabalak Jacek

Temeszów

35

Myćka Mirosław

Krzemienna

36

Paraniak Adam

Temeszów

37

Hałasik Damian

Niebocko

38

Myćka Bartłomiej

Niebocko

39

Skiba Dawid

Niebocko

40

Kopczyk Jakub

Niebocko

 

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 27.04.2018 r. o godz. 17-tej w budynku KP PSP w Brzozowie.

K.F. 26.04.2018