Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie informuje, że w dniu 16.03.2018 r. planowane jest rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dowódców OSP)”. Szkolenie będzie przeprowadzone wg „Programu i zasad organizacji szkoleń członków OSP” z listopada 2015 r.

Warunki przyjęcia kandydata na szkolenie:

  1. Wiek - nie przekroczone 65 lat życia.
  2. Minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych (tzn. szkolenia podstawowego lub uzupełniającego).
  3. Ukończone szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego strażaków OSP.
  4. Skierowanie na szkolenie z jednostki OSP, potwierdzone przez Naczelnika OSP lub właściwy organ gminy.

      Orientacyjny harmonogram szkolenia:

16.03.2018 r. piątek godz. 17 00–2015 - świetlica KP PSP Brzozów, rozpoczęcie szkolenia.

17.03. sobota godz. 900 – 1545

18.03. niedziela godz. 1200 – 1605

24.03. sobota godz. 900 - 1445

07.04. sobota godz. 900 – 1555

08.04.2018 r. niedziela godz. 1200– 1425 – Egzamin teoretyczny i zakończenie szkolenia.

 

Karty skierowania kierować należy do tut. komendy po uzgodnieniu z prezesem OSP i właściwym urzędem gminy.

Dostępna ilość miejsc została przesłana do urzędów gmin i komendantów gminnych OSP.

Wzór karty skierowania na szkolenie dowódców - do pobrania tutaj.

 K.F. 7.03.2018


 Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu

Lp.

Nazwisko i imię

Jednostka OSP

1

Gaździk Piotr

Przysietnica

2

Szczepek Karol

Przysietnica

3

Szczepek Marcin

Przysietnica

4

Rakoczy Krzysztof

Stara Wieś

5

Gdula Grzegorz

Stara Wieś

6

Zawidlak Jakub

Blizne

7

Janowicz Wojciech

Dydnia

8

Kozłowski Mateusz

Jabłonka

9

Czopor Mariusz

Jasienica Rosielna

10

Szuba Krzysztof

Malinówka

11

Wajda Mariusz

Wzdów

12

Bator Jerzy

Domaradz Poręby

13

Bryś Witold

Domaradz

14

Bogusz Sebastian

Barycz

15

Rozenbajgier Mateusz

Haczów

16

Smoleń Łukasz

Buków

17

Helon Arkadiusz

Izdebki

18

Sowa Jacek

Ryta Górka

19

Kosztyła Przemysław

Wesoła

20

Sochacki Łukasz

Wara

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 17-tej w budynku KP PSP w Brzozowie.

K.F. 15.03.2018