W dniu 26 lutego 2018 roku odbyła się uroczystość pożegnania st. kpt. Bogusława Dołoszyckiego – Dyżurnego Operacyjnego,  który zakończył okres czynnej służby zawodowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie i przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.   

 Odchodzącego strażaka pożegnał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie - bryg. Marek Ziobro oraz   funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. Komendy Powiatowej. W trakcie uroczystości wspomniano przebieg pracy i służby zawodowej  strażaka, złożono podziękowania za wieloletnią służbę oraz wręczono okolicznościowe kwiaty, dyplom i statuetkę św. Floriana. 

 

Za tych wiele lat czynnej służby, pełnej poświęceń i wielu wyrzeczeń w wypełnianiu powinności zawodowych strażaka Państwowej Straży Pożarnej, składamy Tobie drogi kolego najszczersze podziękowania, życząc jednocześnie, na tym nowym etapie życia, wielu radosnych dni i powodzenia w życiu prywatnym

Z wyrazami szacunku :
W imieniu wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

bryg. Marek Ziobro

Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie

 

 

 Odejście na zaopatrzenie emerytalne st.kpt. Bogusława Dołoszyckiego foto: st. kpt. Tomasz Mielcarek  Odejście na zaopatrzenie emerytalne st.kpt. Bogusława Dołoszyckiego foto: st. kpt. Tomasz Mielcarek  Odejście na zaopatrzenie emerytalne st.kpt. Bogusława Dołoszyckiego foto: st. kpt. Tomasz Mielcarek  Odejście na zaopatrzenie emerytalne st.kpt. Bogusława Dołoszyckiego foto: st. kpt. Tomasz Mielcarek
 Odejście na zaopatrzenie emerytalne st.kpt. Bogusława Dołoszyckiego foto: st. kpt. Tomasz Mielcarek    

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek