W dniu 23 stycznia 2018r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu uczestniczyli: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Rzeszowie - Tadeusz Cyrek, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie - bryg. Marek Ziobro, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. Krzysztof Folta, Prezes Zarządu Koła Nr 1 ZEiRP RP w Brzozowie – bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd oraz emeryci i renciści tut. koła. Podczas spotkania złożone zostało sprawozdanie za rok 2017 i przedstawiony plan na rok bieżący. W trakcie spotkania głos zabrali m.in.:

  • Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Rzeszowie Tadeusz Cyrek, który przedstawił działalność Związku w ubiegłym roku oraz plany na rok bieżący.
  • Prezes tut. koła podsumował działania podejmowane przez zarząd koła w 2017r.
  • Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – bryg. Marek Ziobro przedstawił statystykę pożarową za rok 2017 na terenie powiatu brzozowskiego oraz przedstawił istotne wydarzenia z życia komendy. Podziękował za współpracę i złożył życzenia emerytom
    i rencistom tut. koła.

Na zakończenie spotkania podano tradycyjną strażacką grochówkę. Spotkanie odbyło się w rodzinnie miłej strażackiej atmosferze.

 

 

 Spotkanie Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Spotkanie Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Spotkanie Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek    

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek