Lp.

Rok

Ilość zdarzeń ogółem

Ilość pożarów

Ilość MZ

Ilość AF

 
 

1.

2012

778

194

568

16

 

2.

2013

647

112

507

28

 

3.

2014

672

123

540

9

 

4.

2015

932

185

726

21

 

5.

2016

638

100

521

17

 

6.

2017

770

133

616

21

 

W województwie podkarpackim odnotowano w 2017 r. łącznie 22 824 zdarzeń w tym 6 585 to pożary, 15 142 miejscowe zagrożenia oraz 1097 alarmów fałszywych.

 

Natomiast na terenie powiatu brzozowskiego zanotowano 770 zdarzeń w tym:

 

- 133 pożary, co stanowi 17 % ogółu zdarzeń

- 616 miejscowych zagrożeń, co stanowi 80 % ogółu zdarzeń

- 21 alarmów fałszywych (w tym 6 z instalacji SSP), co stanowi 3 % ogółu zdarzeń.

 

Klasyfikując pożary pod względem ich wielkości z ogólnej liczby zanotowano:

 

- Pożary małe - 129 (co stanowi 97 % ogólnej liczby pożarów)

         - Pożary średnie - 4 (co stanowi 3 % ogólnej liczby pożarów).

 

Porównując statystykę zdarzeń w latach 2016 i 2017 można stwierdzić, że spośród działań ratowniczych ilość pożarów - wzrosła o 33 %, ilość miejscowych zagrożeń - wzrosła o 18 %, natomiast ilość alarmów fałszywych - wzrosła o 24 %.

                                  

                                      Zdarzenia w poszczególnych gminach i udział jednostek:

 

Lp.

 

Gmina

 

Ilość zdarzeń

Ilość pożarów

Ilość MZ

Alarmy Fałszywe

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

1

Brzozów

291

329

36

66

243

252

12

11

 

Udział OSP z KSRG

82

82

28

22

52

58

2

2

Udział OSP

20

17

7

9

13

8

0

0

2

Domaradz

71

77

11

9

59

65

1

3

 

Udział OSP z KSRG

47

43

16

6

31

36

0

1

Udział OSP

16

13

11

3

5

9

0

1

3

Dydnia

60

73

8

10

52

60

0

3

 

Udział OSP z KSRG

42

44

10

6

32

36

0

2

Udział OSP

13

22

4

6

9

15

0

1

4

Haczów

83

120

14

21

67

98

2

1

 

Udział OSP z KSRG

62

81

11

16

49

65

2

0

Udział OSP

16

15

7

6

9

9

0

0

5

Jasienica Rosielna

52

89

5

15

46

73

1

1

 

Udział OSP z KSRG

33

51

14

13

19

38

0

0

Udział OSP

1

4

0

3

1

1

0

0

6

Nozdrzec

81

82

26

12

54

68

1

2

 

Udział OSP z KSRG

79

54

46

11

33

43

0

0

Udział OSP

24

18

12

4

12

13

0

1

Ogółem:

638

770

100

133

521

616

17

21

 

Odnotowane działania ratownicze tj. 770 zdarzenia trwały łącznie 998 godzin, w działaniach tych uczestniczyło:

Zastępów JRG - 784; strażaków - 2371

Zastępów OSP z KSRG - 439; strażaków - 2073

Zastępów OSP spoza KSRG - 103; strażaków - 449

 

Szacunkowe straty powstałe podczas zdarzeń wyniosły ok. 2 mln 293 tyś. zł, w tym budynki 541,8 tys. zł. Natomiast uratowano mienie wartości szacunkowej 10 mln 170 tyś. zł.

 

Najwięcej zdarzeń, bo 329 zanotowano na terenie miasta i gminy Brzozów, co stanowi około 43 % ogólnej liczby zdarzeń powstałych na terenie całego powiatu brzozowskiego.

 

Podczas zdarzeń współpracowano z:

- Policją - w 232 zdarzeniach

 

- Pogotowiem Ratunkowym - w 121 zdarzeniach

 

- Pogotowiem Energetycznym  - w 19 zdarzeniach

 

- Pogotowiem Gazowym  - w 2 zdarzeniach

 

- Innymi służbami  - w 44 zdarzeniach

 

W zdarzeniach, w których działania prowadzili strażacy odnotowano: liczba ofiar śmiertelnych łącznie - 4 osoby, rannych - 113 osób (w tym 16 dzieci i 2 ratowników).

 

Najwięcej zdarzeń zanotowano w miesiącach: sierpień- 106, październik- 84, lipiec- 76, czerwiec - 66. Strażacy z JRG Brzozów i z jednostek OSP interweniowali między innymi przy takich zagrożeniach jak:

 

- pożary – 133

 

- wypadki i kolizje drogowe – 160

 

- likwidacja skutków wichur i wycinka zagrażających drzew – 266

 

- likwidacja owadów błonkoskrzydłych – 100

 

- przybór wód i opady deszczu - 25

 

Ilość pożarów pod względem rodzaju obiektów, w których powstały:

- obiektach mieszkalnych  - 73

 

- obiektach użyteczności publicznej  - 0

 

- środki transportu - 8

 

- uprawy rolnictwo - 32

 

- innych obiektach - 18

 

- obiekty produkcyjne i mag. - 2

 

Ilość miejscowych zagrożeń pod względem rodzaju obiektów, w których powstały:

- obiektach mieszkalnych - 113

 

- obiektach użyteczności publicznej - 46

 

- środki transportu - 157

 

- uprawy rolnictwo - 14

 

     - innych obiektach - 281

      (studnie, przepusty drogowe, wiatrołomy, plamy olejopodobne na drogach, akweny)

- obiekty produkcyjne i mag. - 4

 

Materiał przygotował Wydział Operacyjno-Rozpoznawczy KP PSP Brzozów

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek