W dniu 20 września 2017r. Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie – bryg. mgr. inż. Krzysztofowi Folcie. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Decyzje o powierzeniu obowiązków wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie komendanta powiatowego PSP w Brzozowie.

 

 

 Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie foto: KW PSP Rzeszów  Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie foto: KW PSP Rzeszów  Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie foto: KW PSP Rzeszów  Powierzenie obowiązków zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie foto: KW PSP Rzeszów

Opracował: st. kpt. Tomasz Mielcarek