Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, po zasięgnięciu opinii Starosty Brzozowskiego, 15 sierpnia 2017 r. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Marka Ziobro. Uroczystość z tej okazji odbył się na placu KP PSP w Brzozowie w dniu 5 września 2017r.

        Akt o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego nowemu przełożonemu brzozowskich strażaków wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP - bryg. Andrzej Babiec. W uroczystości przekazania obowiązków nowemu komendantowi udział wzięli:Starosta Brzozowski -  Zygmunt Błaż, Wice Starosta Brzozowski - Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik, Burmistrz  Brzozowa – Józef Rzepka, Zastępca Wójta Gminy Dydnia – Stanisław Pałys, Wójt Gminy Domaradz – Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów - Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Jasienica Rosielna – Urszula Brzuszek, Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie – podinsp. Marek Twardzicki,Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Mariusz Urban, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie – dh Edward Rozenbajgier, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzozowie – dh. Stanisław Chrobak, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kolbuch,Dyrektor Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej,Proboszcz Parafii p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie ks. Prałat Franciszek Goch, st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk - były Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego oraz wieloletni Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, byli Komendanci Powiatowi PSP w Brzozowie tj.: st. bryg. w st. spocz. Jan Szmyd, st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski, bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd a zarazem Przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów przy KP PSP w Brzozowie, asp. sztab. Leon Ziemiański, Prezes Ligi Obrony Kraju w Brzozowie Ryszard Prorok, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy KP PSP w Brzozowie – st. asp. Oktawian Bujacz, oraz funkcjonariusze i pracownicy cywilni tut. komendy.

 

Pan bryg. Marek Ziobro jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej z przeszło dwudziestotrzyletnim stażem służby o dużym doświadczeniu zawodowym. Swój bogaty potencjał wiedzy merytorycznej oraz ogromne doświadczenie w sposób umiejętny i efektywny wykorzystuje w procesie realizacji stawianych przed nim zadań służbowych.

 

 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka
 bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka bryg. Marek Ziobro Komendantem Powiatowym PSP w Brzozowie foto: Anna Kałamucka  

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek