W dniu 30 października 2015r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie zakończyły się prace związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, Brzozowie, Ustrzykach Dolnych oraz budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Dębicy i Stalowej Woli” w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” (GIS-Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych, ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zadanie to realizowane było przez Powiat Brzozowski.

  Przewidywany całkowity koszt realizacji wspólnego Projektu wynosił 2.630.627,00 PLN. Poziom dofinansowania Projektu wyniósł blisko 98% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Prace termomodernizacyjne dotowane były ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i objęły następujący zakres prac: docieplenie ściany zewnętrznej budynku komendy, oraz docieplenie poddasza, wymiana okien drewnianych na PCV i drzwi zewnętrznych, modernizacja instalacji cieplnej wody użytkowej w tym montaż kolektorów słonecznych, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Inwestycja ta znacznie poprawiła funkcjonalność oraz estetykę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, a w dłuższym okresie czasu zapewni oszczędności w zakresie eksploatacji obiektu i pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla w skali rocznej.                                                                                                                             

W dniu 5 listopada br. odbył się odbiór techniczny wykonanych prac zgodnie z kosztorysem przedsięwzięcia. Całkowity koszt inwestycji termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie wyniósł 452.000,00zł. Koszt środków kwalifikowanych z NFOŚiGW wyniósł 427.720,00zł. Pozostałą kwotę pokrył Powiat Brzozowski.

 

 Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek
 Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek  Zakończenie termomodernizacji budynku KP PSP w Brzozowie foto: st.kpt. Tomasz Mielcarek   

 

Opracował: st.kpt. Tomasz Mielcarek